Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy
środa, 08 stycznia 2020 00:00

 

 

Informujemy, że w styczniu br - we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności - wznawiamy pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019, w którym nasza gmina bierze udział.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych na podstawie złożonych oświadczeń i skierowań. Osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w programie (załącznik PDF do pobrania) i zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizatora zadania – w celu złożenia oświadczeń. Z uwagi na terminy podpisania umowy i realizacji zapraszamy osoby zainteresowane o pilne zgłaszanie się – najlepiej do 13 stycznia br., aby skorzystać z pierwszej dostawy, – choć oświadczenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

do pobrania opis warunków uczestnictwa - wersja PDF

 


 
Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia - Komunikat w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r.

 

 

W dniu 23 września 2019 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z  1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2018 r. wyniósł 2715 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r

 
Rodzic – najtrudniejszy zawód świata! (warsztaty dla rodziców)
czwartek, 10 października 2019 00:00

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Bogaczowice serdecznie zaprasza wszystkich rodziców do udziału w cyklu spotkań ze specjalistami, których celem będzie wsparcie rodziców w trudnym procesie wychowywania dzieci, dostarczenie cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach, zagrożeń współczesnego świata.

Warsztaty będą również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami.

 

Więcej…
 
„Rozpoczynamy” zajęcia w Klubie Integracji Społecznej
poniedziałek, 07 października 2019 00:00

 

 

Nowo wybudowane świetlice w Strudze i Chwaliszowie zostały właśnie wyposażone w niezbędne meble i sprzęty. Świetlice powstały dzięki realizacji przez Gminę Stare Bogaczowice projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W świetlicach zwanych Lokalnymi Ośrodkami Integracji Społecznej (LOIS) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – realizował będzie zadania Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców gminy. KIS został powołany Uchwałą Nr VI/2019 RG Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019r., a jego prowadzenie zostało powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej. KIS został także wpisany do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W KIS prowadzona będzie między innymi reintegracja zawodowa i społeczna osób określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i zadania te będą realizowane w obu obiektach, – czyli LOIS w Strudze i Chwaliszowie.

 

Więcej…
 
Ruszyły zajęcia dla dzieci w Świetlicy w Gostkowie
czwartek, 03 października 2019 00:00

 

 

Odbyło się już kilka spotkań, podczas których dzieci miały okazję sprawdzić swojąa koordynację ruchowąa przechodząc przez sznurkowy labirynt, czy bawiąc się w skakanie po wyspach, namalowały słoneczne obrazy na szybach i wykonały własne, grzechoczące instrumenty z eko-recyklingowych materiałów.

Pragniemy stworzyć przyjazną przestrzeń dla dzieci i ich opiekunów, miejsce wspierające rozwój i nastawione na kreatywna zabawę.
Zapraszamy :)
Więcej…
 
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne

w roku szkolnym 2019/2020

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132 Stare Bogaczowice - pokój nr 235, w terminie od 1 do 15 września 2019r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132. Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

... więcej ważnych informacji w dalszej części artykułu ...


Więcej…
 
Konkurs plastyczny dla dzieci Szkół Podstawowych
wtorek, 03 września 2019 00:00

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach

ogłasza konkursy plastyczne, o tematyce profilaktycznej, dla uczniów szkół podstawowych

 

 


1. Kategoria I - dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej

HASŁO KONKURSU: "Nie piję, nie palę, nie biorę"

FORMAT PRAC: prace wykonane na kartkach formatu A3

TECHNIKA: technika wykonania pracy dowolna :)

TERMIN: podpisane prace należy składać do 27 września 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (ul. Główna 132 pokój 235) lub u Pedagoga szkolnego – pani Małgorzaty Mieli.

Ze złożonych prac komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

 

 

2. Kategoria II - dzieci z klas V - VIII szkoły podstawowej