ECDL Base - Uczestnicy III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" zdobywają certyfikaty
wtorek, 12 grudnia 2017 00:00

 

Uczestnicy trzeciej edycji projektu „Szansa na lepsze jutro” - rozpoczęli zdobywanie certyfikatów ECDL Base

 

W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 11 grudnia br. 14 uczestników II i III edycji rozpoczęło właśnie udział w zajęciach aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – kursach i szkoleniach umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Po zdiagnozowaniu potrzeb przez pracowników socjalnych - uczestnicy rozpoczęli zdobywanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych BASE.

Kurs w ilości 60 godzin edukacyjnych – zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją realizowany jest od poniedziałku 11 grudnia przez Firmę ZNAK - wyłonioną w ramach rozeznania rynku - w pomieszczeniach Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. Kurs realizowany będzie od poniedziałku do piątku w okresie 11 - 20 grudnia  po 8 godzin zegarowych (6 dydaktycznych) zgodnie z harmonogramem który otrzymał każdy z uczestników, a w dniu 21 grudnia przeprowadzony zostanie egzamin. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin zdobędą Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

 

Więcej…
 
Uczestnicy III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" - rozpoczynają zajęcia
poniedziałek, 27 listopada 2017 00:00

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” - rozpoczęcie zajęć przez uczestników

 

10 nowych uczestników (III edycja) projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna właśnie cykl swoich zajęć określonych w ścieżkach reintegracji. Każdy uczestnik współpracując z pracownikiem socjalnym realizować będzie kontrakt socjalny.

W dniu dzisiejszym (27.11.) rozpoczęli udział w: zajęciach aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. Treningach kompetencji i umiejętności społecznych (24 godz.), treningi rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i będą realizowane do 29 listopada br po 8 godzin szkoleniowych. Następnie wezmą udział w Grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych w ilości 24 godz. – zajęcia zaplanowano na 4 -6 grudzień br,  także po 8 godzin szkoleniowych. Zajęcia realizowane są w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. Wierzymy, że dla uczestników projektu będzie to owocnie wykorzystany czas.

 

Więcej…
 
Młodzież z Gminy Stare Bogaczowice „twórczo przeciw hejtowi”
poniedziałek, 20 listopada 2017 00:00

Młodzież z Gminy Stare Bogaczowice „twórczo przeciw hejtowi

 

W piątek 17 listopada o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Starych Bogaczowicach odbyło się zakończenie projektu „Gminna młodzież twórczo przeciw hejtowi” zrealizowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne i Szkołę Podstawową w Starych Bogaczowicach i skierowany był do młodzieży szkolnej z klas IV-VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Młodzież spotkała się z psychologiem i funkcjonariuszem policji, którzy w ramach warsztatów uświadomili odbiorców projektu o emocjonalnych i prawnych skutkach doznawania i stosowania hejtu. Kolejnym etapem było zrekrutowanie grupy 10 uczniów, którzy mieli wyjechać na 2-dniowe warsztaty ze scenarzystą i kamerzystą. Podczas pobytu w uroczej agroturystyce w Jedlinie Zdrój nasza zdolna młodzież pod czujnym okiem specjalistów stworzyła scenariusz, a następnie brała udział w realizacji filmu. W rezultacie ich działań powstał film, który ma być wykorzystywany do działań profilaktycznych.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe - kurs ECDL Base
środa, 15 listopada 2017 00:00

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132 w Starych Bogaczowicach informuje, że GOPS jest partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi  Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty OPS oraz PCPR, i realizuje zadania w stosunku do uczestników projektu z terenu Gminy Stare Bogaczowice

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 • szkolenie/kurs ECDL Base w liczbie 60 godzin szkoleniowych wraz z egzaminem i certyfikacją szkolenia zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla 14 uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro” mieszkańców gminy Stare Bogaczowice.

 

Więcej…
 
III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro"
wtorek, 31 października 2017 00:00

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro

 

To już trzecia grupa klientów naszego Ośrodka rozpoczyna udział w projekcie. W dniu 31października 2017 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się spotkanie rekrutacyjno-inauguracyjne do III edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”, którego głównym celem jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne i podpisało kontrakty socjalne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach III edycji projektu osoby bezrobotne w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym – wezmą udział w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Będą też mieli możliwość nabycia, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych biorąc udział w kursach zawodowych.

Realizacja III edycji projektu przewidziana jest na okres od końca października 2017 roku do początków maja 2018r. Główne zajęcia przewidziane są do realizacji w bieżącym roku natomiast realizacja pracy socjalnej i współpraca z pracownikiem do początków maja 2018r. Zajęcia – w zakresie Treningów kompetencji życiowych i umiejętności społecznych rozpoczną się 27 listopada i będą realizowane przez trzy dni. W czasie realizacji całej III edycji beneficjenci otrzymywać będą zasiłki celowe (przez 6 miesięcy) zgodnie z harmonogramem projektu.

 
III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" - zaproszenie
wtorek, 17 października 2017 00:00

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w III Edycji projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

W trzeciej edycji Projektu od końca października 2017r. do początków maja 2018r.weźmie udział 10 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, w tym:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do III Edycji Projektu.

 

Więcej…
 
Rusza POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017
wtorek, 19 września 2017 00:00

 

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

 

Więcej…
 
POPŻ Podprogram 2016 - efekty wprowadzenia
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 00:00

INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.
2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9L, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 250 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 9,79246  ton żywności;
 • 688  paczek żywnościowych;
 • 0  posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 5 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 75 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 22 uczestników
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 25 uczestników
 • Kulinarne – 2  spotkania dla 28 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników
 
Dożywianie dzieci w szkole - rok szkolny 2017/18
sobota, 12 sierpnia 2017 15:16

 

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach – zamów dziecku posiłki na rok szkolny 2017-2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2017/2018.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe posiłki dla dzieci 2017/18
piątek, 11 sierpnia 2017 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 8 sierpnia 2017r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Przygotowanie, opakowanie (jednorazowe pojemniki + sztućce jednorazowe + serwetka papierowa dobrej jakości zapobiegające przemoczeniu, rozlaniu) i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 40 dzieci do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w warunkach spełniających normy higieny żywienia zbiorowego określone w przepisach sanitarnych.

 2. Przez ciepły posiłek rozumie się: danie obiadowe tzw. drugie danie, skomponowane zgodnie
  z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym realizowane wg. przygotowanego wcześniej jadłospisu.

 3. Jadłospis przygotowany na tydzień powinien zawierać 3 posiłki mięsne i 2 jarskie w tygodniu. Jadłospis może być dostosowywany do potraw sezonowych.

 4. Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zawartą umową.

 

Więcej…
 
Świadczenia rodzinne - online
czwartek, 10 sierpnia 2017 19:50

Świadczenia dla rodzin online

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

Aby ułatwić polskim rodzinom ubieganie się o wsparcie, wprowadziliśmy jeden, wspólny termin, z początkiem którego można składać wnioski o świadczenia. Dotyczy to świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8