tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Aktualności

Fundusz alimentacyjny – zmiany w okresie 2020/21

5 października 2020

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W poprzednim okresie świadczeniowym (2019/2020) obowiązywała kwota kryterium 800 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą „złotówka za złotówkę” W tym roku po raz pierwszy w przypadku […]

Więcej

„Wspieraj seniora” – Rządowy program w naszej gminie

2 listopada 2020

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programem „Wspieraj Seniora” informujemy, że osoby powyżej 70 roku życia z terenu naszej Gminy, które na czas pandemii zdecydują się pozostać w domach ze względu na swoje bezpieczeństwo, mogą uzyskać pomoc ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w dostarczeniu niezbędnych artykułów spożywczych, […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – ZMIANA harmonogramu zajęć.

27 października 2020

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju w piątek (23-go października br.), związanymi z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19  w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. W związku z ich wprowadzeniem zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji naszych działań w projekcie i tak: z uwagi na całkowity […]

Więcej

Dotyczy: wsparcia seniorów, osób starszych i samotnych w okresie zagrożenia koronawirusem

21 października 2020

W związku z przedłużającym się okresem zagrożenia i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa Ośrodek ponownie informuje, że może wspomóc osoby niesamodzielne w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb. Bardzo prosimy wszystkich o czujność, o zadbanie o starszych, schorowanych ludzi. Jeśli sam sobie nie radzisz, lub nie możesz pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje zadzwoń do […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rozpoczęcie zajęć

14 października 2020

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” zakończono rekrutację do udziału w projekcie. Uczestnikami projektu został jeden pan i 9 pań z terenu gminy, którzy zostali zrekrutowani, jako osoby wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej i spełniające warunki określone w Regulaminie projektu. Wśród osób zrekrutowanych są dwie osoby z […]

Więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2020 – informacje

5 października 2020

Informujemy, że we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności – od października 2020r. wznawiamy pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020, w którym nasza gmina bierze udział. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rekrutacja do projektu

1 września 2020

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Z a p r a s z a m yosoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Gminnego […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – nowy projekt realizowany przez GOPS

24 sierpnia 2020
plakat - projekt Aktywna Integracja w Starych Bogaczowicach

Informujemy, iż 28 lipca 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu: Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stare Bogaczowice. Na mocy zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach będzie realizował ww projekt w okresie […]

Więcej

Okres zasiłkowy 2020/2021

11 sierpnia 2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są od 01.08.2020r. (w formie papierowej i elektronicznej) w Ośrodku Pomocy społecznej w Starych Bogaczowicach, pok. 234.  Przyjmowanie wniosków:– poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30– wtorek w godz. 8:00 – 17:00– piątek w godz. 8:00 – 14:00 OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 będzie […]

Więcej

Letnie wykłady dla słuchaczy UTW

10 sierpnia 2020

W ostatnim czasie słuchacze UTW w Starych Bogaczowicach mieli okazję brać udział w „letnich wykładach terenowych”. Jak wiadomo plan zajęć opracowany na rok akademicki 2019/2020 zakładał poznanie historii i zabytków nam najbliższych – stąd poznawaliśmy historię Zamku Książ i rodu Hochbergów oraz Pałacu w Strudze wraz z historią rodziny von Czettritz. O pierwszym opowiadała Pani […]

Więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2019 – informacje

31 lipca 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYMPODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, […]

Więcej
EFS-logo-StB

DZIAŁAMY NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

20 lipca 2020
EFS-logo-StB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w partnerstwie z Fundacją Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju od czerwca bieżącego roku realizuje projekt „Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W ramach projektu 10 beneficjentów z terenu naszej Gminy otrzymuje szeroko rozumiane wsparcie w formie: pracy […]

Więcej

Dobry Start

1 lipca 2020

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun […]

Więcej

Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2020/2021

1 lipca 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski wyłącznie na:  świadczenie „Dobry Start” (300+), świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, WAŻNE – Świadczenie 500+ Obecne decyzje dot. świadczeń wychowawczych 500+ wydane są do 31-05-2021r.! Wnioski w sprawie […]

Więcej
Skip to content