piątek, 07 czerwca 2013 15:42

Zdobywanie nowych umiejętności – szkolenia zawodowe w DOBRYCH PERSPEKTYWACH

Od 5 czerwca br rozpoczęliśmy realizację II etapu aktywnej integracji w naszym projekcie systemowym. Teraz przez prawie 4 miesiące uczestniczki będą zdobywać (i szlifować) nowe umiejętności o charakterze zawodowym. W bieżącej edycji zdobędą uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna/ki osoby starszej i/lub niepełnosprawnej wraz z podstawami języka niemieckiego. Przed uczestnikami ponad 170 godzin nauki. Przewidziane są zajęcia teoretyczne realizowane w GCES w Starych Bogaczowicach oraz praktyczne w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Franciszkanki w Wałbrzychu. Przed uczestnikami także 14 godzin kursu podnoszącego umiejętności życiowe oraz egzaminy.

Więcej…
 
środa, 29 maja 2013 16:07

Pierwszy etap aktywnej integracji w projekcie Dobre Perspektywy zakończony

We wtorek 28 maja br uczestnicy DOBRYCH PERSPEKTYW projektu systemowego - realizowanego w ramach PO KL Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – warsztatami psychologicznymi z asertywności zakończyli pierwszą część aktywnej integracji.

Więcej…
 
piątek, 17 maja 2013 10:53

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników projektu

Uczestnicy projektu systemowego korzystają ze wsparcia specjalistycznego. Po warsztatach z doradztwa zawodowego – gdzie grupa poznawała się, integrowała, określała swoje potrzeby i oczekiwania – rozpoczął się cykl spotkań indywidualnych z doradcą. Spotkania i warsztaty mają doprowadzić każdego uczestnika do stworzenia swojego Indywidualnego Planu Rozwoju.

Więcej…
 
poniedziałek, 13 maja 2013 15:14

Komunikat dla oferentów na realizację usług szkoleniowych w projekcie systemowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert programowo – cenowych – na Zapytanie o cenę z dnia 15.04.2013r. - na realizację usług szkoleniowych – opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z językiem niemieckim oraz kurs podnoszenie umiejętności życiowych w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym z EFS w ramach PO KL DOBRE PERSPEKTYWY została wybrana firma:

 • Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała S.C ul. Łukasińskiego 2/3; 58-100 Świdnica

Na ww zapytanie wpłynęły 2 oferty. Oferta wybrana posiadała niższą cenę oraz większą ilość oferowanych godzin szkoleniowych.

 
poniedziałek, 29 kwietnia 2013 17:47

Inauguracja zajęć aktywnej integracji w projekcie DOBRE PERSPETYWY.

W piątek 26 kwietnia 2013r. rozpoczęły się pierwsze – inauguracyjne - zajęcia aktywnej integracji dla wybranej grupy 6 beneficjentów w realizowanej przez nasz ośrodek VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSEKTYWY. W bieżącej edycji zajęcia te rozpoczęły się od wsparcia specjalistycznego. Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych Bogaczowicach zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Gminnym Centrum Edukacyjno Społecznym, które dysponuje odpowiednim i nowoczesnym zapleczem oraz wyposażeniem niezbędnym do realizacji tego typu zajęć. Spotkania indywidualne wzorem lat ubiegłych będą realizowane w salce przy ośrodku.

Więcej…
 
piątek, 19 kwietnia 2013 14:19

Komunikat dla oferentów na realizację usług „wspierających” w projekcie systemowym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert programowo – cenowych – na Zapytanie o cenę z dnia 08.04.2013r. - na realizację usług wspierających w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym z EFS w ramach PO KL DOBRE PERSPEKTYWY zostały wybrane następujące osoby, firmy:

Więcej…
 
wtorek, 16 kwietnia 2013 14:23

Zaproszenie do składania ofert programowo cenowych na realizację szkoleń w projekcie DOBRE PERSPEKTYWY. 

W związku z realizacją w roku 2013 pierwszej części VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach zaprasza do złożenia ofert - realizatorów szkoleń o charakterze zawodowym do części aktywna integracja. Całość oferty i szczegóły w załącznikach.

 

Dokumenty do pobrania

 
poniedziałek, 15 kwietnia 2013 15:38

Spotkanie Informacyjno – Rekrutacyjne do VI edycji projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dla kandydatów do udziału w VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY realizowanego przez nasz Ośrodek. Projekt realizowany jest od 2008 roku w ramach PO KL i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie zostały zaproszone listownie 22 osoby znane Ośrodkowi, jako te, które mogą spełniać wymagania rekrutacyjne.

Więcej…
 
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 11:25

Poszukujemy realizatorów zajęć do aktywnej integracji w projekcie systemowym. 

W związku z realizacją w roku 2013 pierwszej części VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach poszukuje doradców zawodowych i psychologów - realizatorów zajęć w części aktywna integracja. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert. Szczegóły w załącznikach.

Więcej…
 
środa, 03 kwietnia 2013 14:49

Zaproszenie do udziału w pierwszej części VI edycji DOBRYCH PERSPEKTYW – spotkanie rekrutacyjne.

Projektem planujemy objąć w 2013 roku 6 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice w tym:

 • 4-5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • 1-2 osoby nieaktywne zawodowo,

 • 1-2 osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są wieku aktywności zawodowej ( 15-64 lata) i nie pracują,

 • 2 (co najmniej) osoby w wieku 15-30 lat pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczące się bądź bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do Projektu.

W ramach Projektu przewidziano udział w:

 1. warsztatach aktywizujących oraz podnoszących kluczowe kompetencje społeczne:
  - warsztaty z doradcą zawodowym pt „ Jak skutecznie poszukiwać pracy”,
  - warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnień i równości płci,
  - warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej i prowadzenia budżetu domowego.

 2. indywidualnym poradnictwie specjalistycznym:
  - z zakresu doradztwa zawodowego,
  - psychologicznym służącym przywróceniu samodzielności.

 3. grupowej terapii psychospołecznej – asertywność, wydobywanie mocnych stron, sprawy rodzinne.

 4. działaniach środowiskowych:
  - wyjazd edukacyjno – integracyjny dla uczestników i ich otoczenia (członków rodzin).

 5. oraz możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego:
  - opiekun/ka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z nauką języka niemieckiego,

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w projekcie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 132; Stare Bogaczowice lub

przyjdź na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia 2013r o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Nabór rekrutacyjny zakończy się w dniu 15 kwietnia 2013r.


 

 
poniedziałek, 25 marca 2013 15:58

VI – dwuletnia – edycja DOBRYCH PERSPEKTYW rozpoczęta! 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w latach 2013 – 2014 realizować będzie VI edycję projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców naszej gminy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 10