ECDL Base - Uczestnicy III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" zdobywają certyfikaty
wtorek, 12 grudnia 2017 00:00

 

Uczestnicy trzeciej edycji projektu „Szansa na lepsze jutro” - rozpoczęli zdobywanie certyfikatów ECDL Base

 

W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 11 grudnia br. 14 uczestników II i III edycji rozpoczęło właśnie udział w zajęciach aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – kursach i szkoleniach umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Po zdiagnozowaniu potrzeb przez pracowników socjalnych - uczestnicy rozpoczęli zdobywanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych BASE.

Kurs w ilości 60 godzin edukacyjnych – zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją realizowany jest od poniedziałku 11 grudnia przez Firmę ZNAK - wyłonioną w ramach rozeznania rynku - w pomieszczeniach Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. Kurs realizowany będzie od poniedziałku do piątku w okresie 11 - 20 grudnia  po 8 godzin zegarowych (6 dydaktycznych) zgodnie z harmonogramem który otrzymał każdy z uczestników, a w dniu 21 grudnia przeprowadzony zostanie egzamin. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin zdobędą Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

 

Więcej…
 
Uczestnicy III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" - rozpoczynają zajęcia
poniedziałek, 27 listopada 2017 00:00

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” - rozpoczęcie zajęć przez uczestników

 

10 nowych uczestników (III edycja) projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna właśnie cykl swoich zajęć określonych w ścieżkach reintegracji. Każdy uczestnik współpracując z pracownikiem socjalnym realizować będzie kontrakt socjalny.

W dniu dzisiejszym (27.11.) rozpoczęli udział w: zajęciach aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. Treningach kompetencji i umiejętności społecznych (24 godz.), treningi rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i będą realizowane do 29 listopada br po 8 godzin szkoleniowych. Następnie wezmą udział w Grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych w ilości 24 godz. – zajęcia zaplanowano na 4 -6 grudzień br,  także po 8 godzin szkoleniowych. Zajęcia realizowane są w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. Wierzymy, że dla uczestników projektu będzie to owocnie wykorzystany czas.

 

Więcej…
 
Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”
poniedziałek, 27 listopada 2017 00:00

 

Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”

 

W ramach projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  dla uczestników III edycji realizowany będzie kurs ECDL.

W wyniku zapytania cenowego wybrano wykonawcę - realizatora szkolenia  została nim Firma „ZNAK” Aleksandra Węgrzyn, z którą to firmą zostanie podpisana umowa.

 

Do pobrania:

 
Młodzież z Gminy Stare Bogaczowice „twórczo przeciw hejtowi”
poniedziałek, 20 listopada 2017 00:00

Młodzież z Gminy Stare Bogaczowice „twórczo przeciw hejtowi

 

W piątek 17 listopada o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Starych Bogaczowicach odbyło się zakończenie projektu „Gminna młodzież twórczo przeciw hejtowi” zrealizowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne i Szkołę Podstawową w Starych Bogaczowicach i skierowany był do młodzieży szkolnej z klas IV-VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Młodzież spotkała się z psychologiem i funkcjonariuszem policji, którzy w ramach warsztatów uświadomili odbiorców projektu o emocjonalnych i prawnych skutkach doznawania i stosowania hejtu. Kolejnym etapem było zrekrutowanie grupy 10 uczniów, którzy mieli wyjechać na 2-dniowe warsztaty ze scenarzystą i kamerzystą. Podczas pobytu w uroczej agroturystyce w Jedlinie Zdrój nasza zdolna młodzież pod czujnym okiem specjalistów stworzyła scenariusz, a następnie brała udział w realizacji filmu. W rezultacie ich działań powstał film, który ma być wykorzystywany do działań profilaktycznych.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe - kurs ECDL Base
środa, 15 listopada 2017 00:00

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132 w Starych Bogaczowicach informuje, że GOPS jest partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi  Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty OPS oraz PCPR, i realizuje zadania w stosunku do uczestników projektu z terenu Gminy Stare Bogaczowice

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 • szkolenie/kurs ECDL Base w liczbie 60 godzin szkoleniowych wraz z egzaminem i certyfikacją szkolenia zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla 14 uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro” mieszkańców gminy Stare Bogaczowice.

 

Więcej…
 
III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro"
wtorek, 31 października 2017 00:00

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro

 

To już trzecia grupa klientów naszego Ośrodka rozpoczyna udział w projekcie. W dniu 31października 2017 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się spotkanie rekrutacyjno-inauguracyjne do III edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”, którego głównym celem jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne i podpisało kontrakty socjalne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach III edycji projektu osoby bezrobotne w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym – wezmą udział w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Będą też mieli możliwość nabycia, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych biorąc udział w kursach zawodowych.

Realizacja III edycji projektu przewidziana jest na okres od końca października 2017 roku do początków maja 2018r. Główne zajęcia przewidziane są do realizacji w bieżącym roku natomiast realizacja pracy socjalnej i współpraca z pracownikiem do początków maja 2018r. Zajęcia – w zakresie Treningów kompetencji życiowych i umiejętności społecznych rozpoczną się 27 listopada i będą realizowane przez trzy dni. W czasie realizacji całej III edycji beneficjenci otrzymywać będą zasiłki celowe (przez 6 miesięcy) zgodnie z harmonogramem projektu.

 
III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" - zaproszenie
wtorek, 17 października 2017 00:00

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w III Edycji projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

W trzeciej edycji Projektu od końca października 2017r. do początków maja 2018r.weźmie udział 10 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, w tym:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do III Edycji Projektu.

 

Więcej…
 
Rusza POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017
wtorek, 19 września 2017 00:00

 

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

 

Więcej…
 
POPŻ Podprogram 2016 - efekty wprowadzenia
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 00:00

INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.
2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9L, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 250 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 9,79246  ton żywności;
 • 688  paczek żywnościowych;
 • 0  posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 5 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 75 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 22 uczestników
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 25 uczestników
 • Kulinarne – 2  spotkania dla 28 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników
 
Dożywianie dzieci w szkole - rok szkolny 2017/18
sobota, 12 sierpnia 2017 15:16

 

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach – zamów dziecku posiłki na rok szkolny 2017-2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2017/2018.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe posiłki dla dzieci 2017/18
piątek, 11 sierpnia 2017 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 8 sierpnia 2017r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Przygotowanie, opakowanie (jednorazowe pojemniki + sztućce jednorazowe + serwetka papierowa dobrej jakości zapobiegające przemoczeniu, rozlaniu) i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 40 dzieci do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w warunkach spełniających normy higieny żywienia zbiorowego określone w przepisach sanitarnych.

 2. Przez ciepły posiłek rozumie się: danie obiadowe tzw. drugie danie, skomponowane zgodnie
  z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym realizowane wg. przygotowanego wcześniej jadłospisu.

 3. Jadłospis przygotowany na tydzień powinien zawierać 3 posiłki mięsne i 2 jarskie w tygodniu. Jadłospis może być dostosowywany do potraw sezonowych.

 4. Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zawartą umową.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9