"Czwarta odsłona" Roku Akademickiego w Starych Bogaczowicach.
wtorek, 13 października 2015 13:20

Trudno uwierzyć, ale to już czwarty raz rozpoczęliśmy zajęcia na Uniwersytecie III Wieku działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach. Kolejny rok przed aktywnymi i młodymi duchem Seniorami, dla których tworzymy ofertę różnorodnych wykładów i warsztatów.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbyła się 8 października 2015r. o godzinie 15.00 w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech, Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Stępnik wraz z radnymi gminy. Wszystkich słuchaczy przywitała Kierownik GOPS Jolanta Kocoń, która wraz z Wójtem odebrała ślubowanie oraz wręczyła indeksy nowym słuchaczom UTW. Wykład inaugurujący wygłosił pan Stanisław Michalik - autor książek o Walimiu, Jedlinie Zdroju i Głuszycy, pasjonat historii naszego regionu oraz autor bloga "tu jest mój dom".

 

Więcej…
 
Niezwykłe wydarzenie - inwazja czarownic na Pałac w Strudze.
wtorek, 06 października 2015 14:15

W piątek 2 października br mury starego Pałacu w Strudze nawiedziły czarownice. Było ich bardzo dużo: stare, młode, małe, malutkie oraz całkiem duże. Miały miotły, szpiczaste kapelusze, piękne makijaże... . Do czarownic dołączyli: Jaś i Małgosia, Roszpunka, Śpiąca Królewna, Kaj i Greta, Królewna Śnieżka, Sabrina, koty oraz inne stworki. Dlaczego oni wszyscy zjechali się do Pałacu ?????

 


Okazało się, że wszyscy zjechali się by obejrzeć wystawę "Czarownice na tle zamków". Imprezę zorganizowaną przez Klub Integracji Społecznej w Strudze oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach jako podsumowanie projektu "Odlotowe Czarownice".

 

Więcej…
 
Zmiany od 1 listopada 2015
wtorek, 06 października 2015 11:47

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, od 1 listopada w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 (trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 r.) wzrosną o 100 zł w stosunku do obecnie obowiązujących progów dochodowych, kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych.

 

Więcej…
 
KOLOROWE WSTĄŻKI - Wielkie sadzenie !!!!
środa, 30 września 2015 13:51

Susza – długi okres bez jakichkolwiek opadów – była i jest,  największym problemem przy realizacji naszego projektu. Jednak podjęliśmy wyzwanie i w poniedziałek 28 września br. rozpoczęło się „wielkie sadzenie”. Oczywiście, poprzedzone było: wyborem miejsc do nasadzeń, wyborem rodzaju roślin itp. W tym celu grupa inicjatywna spotykała się kilkukrotnie na wizytach w terenie i burzliwych dyskusjach. Dzięki ludziom dobrej woli, paru firmom oraz wspaniałym zaangażowanym mieszkańcom od kilku dni realizujemy końcowe działania – s a d z i m y  r o ś l i n y !!. Mieszkańcy chętnie się angażują – co bardzo nas cieszy.
Zapraszamy na podsumowanie projektu: sala GCES wtorek 13 października br. godz. 18.00
Przypominamy, że projekt realizowany dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków programu "Działaj Lokalnie", Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie "Granica" w Lubawce oraz gminy Stare Bogaczowice.

Więcej…
 
KOLEJNY ROK AKADEMICKI W STARYCH BOGACZOWICACH
wtorek, 29 września 2015 13:25

Uniwersytet III Wieku działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach po raz kolejny otwiera swoje drzwi przed aktywnymi i młodymi duchem Seniorami, którzy wzorem lat minionych będą uczestniczyli w różnorodnych wykładach i warsztatach.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się 8 października 2015r. o godzinie 15.00 w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach. Uroczystość uświetni wykład, który poprowadzi pan Stanisław Michalik - autor książek o Walimiu, Jedlinie Zdroju i Głuszycy oraz pasjonat historii naszego regionu.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów, którzy chcieli by dołączyć do grona naszych słuchaczy – z nami macie Państwo możliwość spędzić ciekawie czas i zdobyć nową wiedzę! Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu 74 8452-730 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
ODLOTOWE CZAROWNICE W PAŁACU W STRUDZE.
wtorek, 29 września 2015 13:10

Klub Integracji Społecznej w Strudze oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zapraszają na podsumowanie projektu "Odlotowe Czarownice". W ramach imprezy odbędzie się wystawa poplenerowa, prezentacja prac z warsztatów malarskich, niespodzianki "bajkowe" przygotowane przez dzieci ze świetlic z terenu gminy, oraz spotkanie "gminnych" - i nie tylko - czarownic.

 

W ramach projektu - który dofinansowany jest ze środków programu "Działaj Lokalnie", Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie "Granica" w Lubawce - we wszystkich świetlicach na terenie naszej gminy przeprowadzono warsztaty malarskie dla grupy 40 dzieci; odbyły się także dwa plenery malarskie: na Zamku Świny i w Pałacu Struga. Tematem wszystkich prac malarskich były czarownice oraz zamki. Obejrzymy wspólnie wystawę prac malarskich oraz fotografii z przebiegu projektu. W dniu 2 października 2015r. czarownice zlecą się do Pałacu w Strudze by osobiście uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu. Pobyt Czarownic pewnie przyniesie wiele innych atrakcji ..... ZAPRASZAMY wszystkich do udziału w spotkaniu!

Przypominamy: 2 października 2015r. godz. 17.00, Pałac Struga - nie może Cię zabraknąć.

 

 

Więcej…
 
Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
wtorek, 29 września 2015 13:07


W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

 

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

 

 
Już od września 2015r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Stare Bogaczowice
czwartek, 10 września 2015 15:35

Informujemy mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice, że w ramach podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) można ubiegać się o nieodpłatną pomoc żywnościową.

 

Więcej…
 
MIESZKAŃCY GMINY STARE BOGACZOWICE MÓWIĄ „STOP” NIETRZEŹWYM KIEROWCOM
czwartek, 10 września 2015 15:03

W dniu 2 września 2015 roku w godzinach przedpołudniowych na terenie Gminy Stare Bogaczowice została przeprowadzona akcja profilaktyczna pt. „ Mówimy STOP nietrzeźwym kierowcom”. Inicjatorem tego wydarzenia byli członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego – mł. asp. Markiem Bujakiem i st. post. Pawłem Wojśnis oraz grupą uczniów z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach edukowali kierowców w temacie konsekwencji kierowania pojazdem przez osoby nietrzeźwe i w stanie po użyciu środków psychoaktywnych. Funkcjonariusze policji dokonali kontroli kilkunastu pojazdów, każdy kierujący był sprawdzany pod względem trzeźwości i otrzymał od uczniów broszurę informacyjną o tematyce profilaktycznej. Wszyscy kierujący pozytywnie przeszli kontrolę trzeźwości, w dwóch przypadkach kierujący uniknęli mandatu karnego za drobne uchybienia w zamian za... wypicie bez skrzywienia się soku z cytryny. Organizatorzy serdecznie dziękują funkcjonariuszom policji Wydziału Ruchu Drogowego w Wałbrzychu oraz dyrekcji i uczniom z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach za pomoc w zrealizowaniu tych działań.

Więcej…
 
Już od września 2015r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Stare Bogaczowice
środa, 09 września 2015 17:34

Informujemy mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice, że w ramach podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) można ubiegać się o nieodpłatną pomoc żywnościową.

 

Więcej…
 
Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego
czwartek, 27 sierpnia 2015 14:01
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 9