Aktualności - pomoc społeczna


Dożywianie dzieci w szkole - rok szkolny 2017/18
sobota, 12 sierpnia 2017 15:16

 

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach – zamów dziecku posiłki na rok szkolny 2017-2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2017/2018.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe posiłki dla dzieci 2017/18
piątek, 11 sierpnia 2017 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 8 sierpnia 2017r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. Przygotowanie, opakowanie (jednorazowe pojemniki + sztućce jednorazowe + serwetka papierowa dobrej jakości zapobiegające przemoczeniu, rozlaniu) i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 40 dzieci do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w warunkach spełniających normy higieny żywienia zbiorowego określone w przepisach sanitarnych.

  2. Przez ciepły posiłek rozumie się: danie obiadowe tzw. drugie danie, skomponowane zgodnie
    z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym realizowane wg. przygotowanego wcześniej jadłospisu.

  3. Jadłospis przygotowany na tydzień powinien zawierać 3 posiłki mięsne i 2 jarskie w tygodniu. Jadłospis może być dostosowywany do potraw sezonowych.

  4. Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zawartą umową.

 

Więcej…
 
Posiłki dla uczniów szkół w roku szkolnym 2015/2016 - złóż wniosek.
poniedziałek, 27 lipca 2015 10:41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2015/2016.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka do dnia 10.09.2015r. podania wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny, tj:

1. osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2015 (kwota brutto, składki i podatek, kwota netto);

2. osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

3. rolnicy – aktualny nakaz płatniczy

4. renciści/emeryci – zaświadczenie o świadczeniu za m-c sierpień 2015 lub aktualna decyzje rentowa/emerytalna

5. osoby pobierające dodatek mieszkaniowy/dodatek energetyczny – decyzja przyznająca świadczenie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730 lub w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

 
Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
piątek, 15 maja 2015 13:20

W dniu 23 września 2014 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2869 zł, tj. 239,08 zł miesięcznie.


 
Więcej…
 
Pomoc w formie dożywiania na rok szkolny 2014/2015
piątek, 08 sierpnia 2014 12:05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach jako realizator Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2014/2015.  Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za sierpień 2014 roku.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3