Aktualności - Dobre Perspektywy


poniedziałek, 15 kwietnia 2013 15:38

Spotkanie Informacyjno – Rekrutacyjne do VI edycji projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dla kandydatów do udziału w VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY realizowanego przez nasz Ośrodek. Projekt realizowany jest od 2008 roku w ramach PO KL i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie zostały zaproszone listownie 22 osoby znane Ośrodkowi, jako te, które mogą spełniać wymagania rekrutacyjne.

Więcej…
 
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 11:25

Poszukujemy realizatorów zajęć do aktywnej integracji w projekcie systemowym. 

W związku z realizacją w roku 2013 pierwszej części VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach poszukuje doradców zawodowych i psychologów - realizatorów zajęć w części aktywna integracja. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert. Szczegóły w załącznikach.

Więcej…
 
środa, 03 kwietnia 2013 14:49

Zaproszenie do udziału w pierwszej części VI edycji DOBRYCH PERSPEKTYW – spotkanie rekrutacyjne.

Projektem planujemy objąć w 2013 roku 6 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice w tym:

 • 4-5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • 1-2 osoby nieaktywne zawodowo,

 • 1-2 osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są wieku aktywności zawodowej ( 15-64 lata) i nie pracują,

 • 2 (co najmniej) osoby w wieku 15-30 lat pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczące się bądź bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do Projektu.

W ramach Projektu przewidziano udział w:

 1. warsztatach aktywizujących oraz podnoszących kluczowe kompetencje społeczne:
  - warsztaty z doradcą zawodowym pt „ Jak skutecznie poszukiwać pracy”,
  - warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnień i równości płci,
  - warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej i prowadzenia budżetu domowego.

 2. indywidualnym poradnictwie specjalistycznym:
  - z zakresu doradztwa zawodowego,
  - psychologicznym służącym przywróceniu samodzielności.

 3. grupowej terapii psychospołecznej – asertywność, wydobywanie mocnych stron, sprawy rodzinne.

 4. działaniach środowiskowych:
  - wyjazd edukacyjno – integracyjny dla uczestników i ich otoczenia (członków rodzin).

 5. oraz możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego:
  - opiekun/ka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z nauką języka niemieckiego,

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w projekcie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 132; Stare Bogaczowice lub

przyjdź na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia 2013r o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Nabór rekrutacyjny zakończy się w dniu 15 kwietnia 2013r.


 

 
poniedziałek, 25 marca 2013 15:58

VI – dwuletnia – edycja DOBRYCH PERSPEKTYW rozpoczęta! 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w latach 2013 – 2014 realizować będzie VI edycję projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców naszej gminy.

Więcej…
 
wtorek, 04 września 2012 14:59

Więcej praktycznej nauki jazdy dla beneficjentów.

Uczestnicy naszego projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY wystąpili do Kierownika GOPS z wnioskiem o zwiększenie w miarę możliwości ilości godzin na praktyczną naukę jazdy, tak, aby zniwelować odległość ostatnich jazd od egzaminu państwowego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 16