Ważne adresy

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałbrzychu

ul. Matejki 7 58-300 Wałbrzych

tel. 074 8422 243
Poradnia udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla rodziców i dzieci w wieku szkolnym


 

Przychodnia Zdrowia Psychicznego „Anima” w Wałbrzychu

ul. Broniewskiego 83

tel. 074 8415 466
czynna codziennie w godz. 800 - 1500

Przychodnia świadczy usługi terapeutyczne w sprawach uzależnień przez specjalistów psychiatrów, psychologów, terapeutów uzależnień. Prowadzi grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.


 

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Czarny Bór
ul. Parkowa 8

tel. 074 8450 125
Szpital przyjmuje na podstawie skierowań od lekarza pierwszego kontaktu lub z Poradni Zdrowia Psychicznego "Anima".


 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 2a

tel. 074 8467 558
Ośrodek udziela pomocy kobietom, mężczyznom i dzieciom - ofiarom przemocy domowej. Ośrodek posiada miejsca noclegowe. Kadra pracownicza przygotowana jest do pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych klientów. Ośrodek zajmuje się poradnictwem psychologiczno - pedagogicznym i prawnym a także prowadzi krótkoterminową terapię indywidualną.


 

Zajęcia Rehabilitacyjno – Korekcyjne dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

ul. Limanowskiego 9 pokój nr 20

Sobota godz. 10.00 – 13.00


 

Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”

Przemoc jest przestępstwem. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE! Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Pogotowie dla ofiar przemocy "Niebieska Linia" udziela pomocy psychologicznej, porad prawnych, wsparcia w sprawach przemocy domowej, udziela również informacji o placówkach pomocowych.

0 801 12 00 02 - płatny pierwszy impuls

telefon czynny:
w dni powszednie w godz. 1000 - 2200
w niedziele i święta w godz. 1000 - 1600

022 666 00 60 - połączenie płatne
telefon czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1800
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

0 801 199 990 - połączenie płatne

telefon czynny: codziennie od 1000 do 2100
informacje o sieci profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne.
Infolinia Stowarzyszenia KARAN

0 800 12 02 89 - połączenie płatne

telefon czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1700
pomoc w problemach związanych z narkotykami.

0 801 10 96 96 - Infolinia pogotowia makowego "Powrót z U"
telefon czynny:
codziennie od 1000 do 2000
w soboty od 1000 do 1900

 


 

Pedagog Zatrudniony w Placówce Oświaty w Starych Bogaczowicach

Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach
ul. Główna 172

Małgorzata Miela

074 8452-263 w godz. 8.00 – 12.00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 0800 12 12 12 w godz. 8.15 do 20.00

Tu może uzyskać pomoc każde dziecko wymagające pomocy – doświadczające przemocy.

 


 

Biuro Porad Obywatelskich

ul. Mickiewicza 29
58-300 Wałbrzych

tel. 074-6651 660

Dyżur w Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach

ul. Główna 172a – czwartek 14.00- 18.00 (z wyjątkiem drugiego czwartku miesiąca)

Dyżur w Szkole Podstawowych

ul. Szkolna 2 – w drugi czwartek miesiąca 14.00 – 17.00

Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez profesjonalnych doradców i prawników. Porady i informacje jakie można uzyskać w BPO dotyczyć mogą następujących spraw : mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, niepełnosprawności, kontaktu obywatela z instytucją, pozbawienia wolności, spadków, sporów sąsiedzkich, zadłużeń, własności i innych praw oraz mediację jako metodę rozwiązywania konfliktów, pomoc w konstruowaniu pism urzędowych i sądowych. Porady są całkowicie bezpłatne.
adres www: http://obronapraw.ngo.org.p

 Komisariat Policji w Wałbrzychu 

ul. Andersa 161

Komendant Komisariatu – nadkom..Marek Mazur tel. 074 8477 271
Dyżurny - tel. 074 8477 271 lub 997
Dyżur specjalisty ds. przemocy w rodzinie – czwartek 17.00-18.00 tel. 074 8477 271- prosić osobę dyżurującą ds. przemocy w rodzinie
Anonimowa policyjna linia specjalna 0 800 120 148 - połączenie bezpłatne, czynne całą dobę.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w starych bogaczowicach

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

ul. Główna 132

Informacji udziela sekretarz komisji: Sylwia Czopek
tel. 074 8452-730 wew. 31
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1530

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dąży do podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Opiniuje również wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności wniosków z Uchwałami Rady Gminy Stare Bogaczowice dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomaga w:

  • przyjmowaniu wniosków dotyczących leczenia odwykowego,

  • kierowaniu spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,

  • udzielaniu pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,

  • kierowaniu do lekarza biegłego w zakresie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu,

  • przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych,

  • opiniowaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli zasad sprzedaży napojów alkoholowych,

  • przyjmowaniu zgłoszeń o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie.


 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu

 

ul. Krasińskiego 8

58-309 Wałbrzych

tel. 74 6419 758

Opieka Paliatywna ma na celu aktywne, oparte na współczuciu dla chorego i zrozumieniu jego potrzeb roztoczenia płaszcza (z łac. pallium) holistycznych działań, chroniących cierpiącego chorego i jego udręczoną rodzinę, zapewniających poprawę życia i godne umieranie. Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb somatycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla rodzin, również w okresie osierocenia.