środa, 29 maja 2013 16:07

Pierwszy etap aktywnej integracji w projekcie Dobre Perspektywy zakończony

We wtorek 28 maja br uczestnicy DOBRYCH PERSPEKTYW projektu systemowego - realizowanego w ramach PO KL Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – warsztatami psychologicznymi z asertywności zakończyli pierwszą część aktywnej integracji.

I część projektu zakładała wsparcie specjalistyczne z zakresu doradztwa zawodowego oraz terapie psychospołeczną/psychologiczną. W okresie od 25 kwietnia br odbyły się zajęcia grupowe (warsztaty) po 15 godz. dydaktycznych z poszczególnych zakresów oraz każdy z uczestników brał udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem (po 2 godz. zegarowe z każdym specjalistą). Beneficjenci projektu wyrazili swoje zadowolenie z zajęć wypełniając ankiety końcowe, które wyraźnie wskazują na podniesienie wiedzy i umiejętności psychospołecznych. Gratulujemy.

 

 

IMG_1256IMG_1259IMG_1260IMG_1266IMG_1269IMG_1270IMG_1271IMG_1272IMG_1273IMG_1275IMG_1279

SIGE by Kubik-Rubik.de