Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację dożywiania w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.
środa, 06 sierpnia 2014 15:47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizator Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego ...) zaprasza oferentów do składania ofert cenowych na przygotowywanie i dostarczanie ciepłego posiłku dla uczniów Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach na rok szkolny 2014 -2015.

Szczegóły zapytania i prowadzonego postępowania w załącznikach: