Konkurs plastyczny dla dzieci Szkół Podstawowych
wtorek, 03 września 2019 00:00

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach

ogłasza konkursy plastyczne, o tematyce profilaktycznej, dla uczniów szkół podstawowych

 

 


1. Kategoria I - dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej

HASŁO KONKURSU: "Nie piję, nie palę, nie biorę"

FORMAT PRAC: prace wykonane na kartkach formatu A3

TECHNIKA: technika wykonania pracy dowolna :)

TERMIN: podpisane prace należy składać do 27 września 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (ul. Główna 132 pokój 235) lub u Pedagoga szkolnego – pani Małgorzaty Mieli.

Ze złożonych prac komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

 

 

2. Kategoria II - dzieci z klas V - VIII szkoły podstawowej