Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia - Komunikat w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r.

 

 

W dniu 23 września 2019 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z  1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2018 r. wyniósł 2715 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r