Posiłki dla uczniów szkół w roku szkolnym 2015/2016 - złóż wniosek.
poniedziałek, 27 lipca 2015 10:41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2015/2016.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka do dnia 10.09.2015r. podania wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny, tj:

1. osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2015 (kwota brutto, składki i podatek, kwota netto);

2. osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

3. rolnicy – aktualny nakaz płatniczy

4. renciści/emeryci – zaświadczenie o świadczeniu za m-c sierpień 2015 lub aktualna decyzje rentowa/emerytalna

5. osoby pobierające dodatek mieszkaniowy/dodatek energetyczny – decyzja przyznająca świadczenie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730 lub w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

 
Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
piątek, 15 maja 2015 13:20

W dniu 23 września 2014 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2869 zł, tj. 239,08 zł miesięcznie.


 
Więcej…
 
Pomoc w formie dożywiania na rok szkolny 2014/2015
piątek, 08 sierpnia 2014 12:05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach jako realizator Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2014/2015.  Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za sierpień 2014 roku.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację dożywiania w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.
środa, 06 sierpnia 2014 15:47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizator Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego ...) zaprasza oferentów do składania ofert cenowych na przygotowywanie i dostarczanie ciepłego posiłku dla uczniów Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach na rok szkolny 2014 -2015.

Więcej…
 
Karta Dużej Rodziny w GOPS - Zapraszamy
poniedziałek, 16 czerwca 2014 16:18
W dniu 16 czerwca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu, rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci może ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Uprawnia ona do korzystania z ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl.

 

Więcej…