Pomoc dla uczniów - stypendium szkolne
piątek, 31 sierpnia 2018 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 31 sierpnia 2018r.

 

Pomoc dla uczniów - stypendium szkolne


Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2018 r. w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7:30 do 15:30., we wtorek od 7.30 do 17.00 a w piątek 0d 7.30 do 14.00

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe dożywianie dzieci 2018/19
piątek, 03 sierpnia 2018 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 1 sierpnia 2017r.

 

Zaproszenie do składania ofert – dożywianie w roku szkolnym 2018 -2019


Informujemy, że zostało przygotowane zapytanie cenowe dla zamówienia usługi „dożywianie dzieci w szkole podstawowej w Starych Bogaczowicach”. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się i składanie ofert do dnia 24 sierpnia do godz. 12.00

 

Więcej…
 
Dożywianie dzieci w szkole - rok szkolny 2017/18
sobota, 12 sierpnia 2017 15:16

 

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach – zamów dziecku posiłki na rok szkolny 2017-2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2017/2018.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe posiłki dla dzieci 2017/18
piątek, 11 sierpnia 2017 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 8 sierpnia 2017r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. Przygotowanie, opakowanie (jednorazowe pojemniki + sztućce jednorazowe + serwetka papierowa dobrej jakości zapobiegające przemoczeniu, rozlaniu) i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 40 dzieci do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w warunkach spełniających normy higieny żywienia zbiorowego określone w przepisach sanitarnych.

  2. Przez ciepły posiłek rozumie się: danie obiadowe tzw. drugie danie, skomponowane zgodnie
    z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym realizowane wg. przygotowanego wcześniej jadłospisu.

  3. Jadłospis przygotowany na tydzień powinien zawierać 3 posiłki mięsne i 2 jarskie w tygodniu. Jadłospis może być dostosowywany do potraw sezonowych.

  4. Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zawartą umową.

 

Więcej…
 
Posiłki dla uczniów szkół w roku szkolnym 2015/2016 - złóż wniosek.
poniedziałek, 27 lipca 2015 10:41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2015/2016.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka do dnia 10.09.2015r. podania wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny, tj:

1. osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2015 (kwota brutto, składki i podatek, kwota netto);

2. osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

3. rolnicy – aktualny nakaz płatniczy

4. renciści/emeryci – zaświadczenie o świadczeniu za m-c sierpień 2015 lub aktualna decyzje rentowa/emerytalna

5. osoby pobierające dodatek mieszkaniowy/dodatek energetyczny – decyzja przyznająca świadczenie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730 lub w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.