Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia - Komunikat w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r.

 

 

W dniu 23 września 2019 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z  1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2018 r. wyniósł 2715 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r

 
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne

w roku szkolnym 2019/2020

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132 Stare Bogaczowice - pokój nr 235, w terminie od 1 do 15 września 2019r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132. Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

... więcej ważnych informacji w dalszej części artykułu ...


Więcej…
 
Ważne zmiany w programie Rodzina 500+
piątek, 31 maja 2019 00:00

Rodzina 500+

Co zmieni się w rozszerzonym programie Rodzina 500+ ?

 

- Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

- Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

... więcej ważnych zmian w dalszej części artykułu ...


Więcej…
 
Nowy okres zasiłkowy 2018/19
poniedziałek, 02 lipca 2018 00:00

Uwaga zbliża się nowy okres zasiłkowy 2018/19!

 

Przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca !

Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

W wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

 

Do dyspozycji rodzin udostępniliśmy łatwe w obsłudze, intuicyjne wręcz narzędzia, za pomocą których mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+. Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Zwolennicy tradycyjnej formy mogą złożyć wniosek o 500+ osobiście albo listownie już od 1 sierpnia 2018r. - pokój 234 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach. tel. kon. 74 8452-286.


Jednocześnie gorąco zachęcam do składania wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

 
Dobry Start - infolinia
środa, 27 czerwca 2018 00:00

"Dobry Start" - Infolinia

 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 11 czerwca, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zostanie uruchomiona specjalna infolinia dotycząca rządowego programu „Dobry start”.

Pod nr telefonu 71 340 64 58, od poniedziałku do czwartku w godz. 10:30-14:00, będzie można uzyskać informacje dotyczące nowego programu. Z infolinii będzie można korzystać do 31 sierpnia br.

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5