Aktualności - świadczenia rodzinne


Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
wtorek, 29 września 2015 13:07


W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

 

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

 

 
Już od września 2015r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Stare Bogaczowice
czwartek, 10 września 2015 15:35

Informujemy mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice, że w ramach podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) można ubiegać się o nieodpłatną pomoc żywnościową.

 

Więcej…
 
Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego
czwartek, 27 sierpnia 2015 14:01
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Więcej…
 
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
środa, 19 sierpnia 2015 18:53

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH informuje, iż nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2015 roku, a kończy 30 września 2016 r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia br.

Więcej…
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OKRESU ZASIŁKOWEGO 2015/2016 !!!
środa, 19 sierpnia 2015 18:37

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, IŻ NOWY OKRES ZASIŁKOWY ROZPOCZYNA SIĘ 1 LISTOPADA 2015 ROKU, A KOŃCZY 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.

 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4