Dożywianie dzieci w szkole - rok szkolny 2017/18
sobota, 12 sierpnia 2017 15:16

 

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach – zamów dziecku posiłki na rok szkolny 2017-2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2017/2018.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe posiłki dla dzieci 2017/18
piątek, 11 sierpnia 2017 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 8 sierpnia 2017r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. Przygotowanie, opakowanie (jednorazowe pojemniki + sztućce jednorazowe + serwetka papierowa dobrej jakości zapobiegające przemoczeniu, rozlaniu) i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 40 dzieci do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w warunkach spełniających normy higieny żywienia zbiorowego określone w przepisach sanitarnych.

  2. Przez ciepły posiłek rozumie się: danie obiadowe tzw. drugie danie, skomponowane zgodnie
    z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym realizowane wg. przygotowanego wcześniej jadłospisu.

  3. Jadłospis przygotowany na tydzień powinien zawierać 3 posiłki mięsne i 2 jarskie w tygodniu. Jadłospis może być dostosowywany do potraw sezonowych.

  4. Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zawartą umową.

 

Więcej…
 
Świadczenia rodzinne - online
czwartek, 10 sierpnia 2017 19:50

Świadczenia dla rodzin online

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

Aby ułatwić polskim rodzinom ubieganie się o wsparcie, wprowadziliśmy jeden, wspólny termin, z początkiem którego można składać wnioski o świadczenia. Dotyczy to świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego.

Więcej…
 
Reazlizacja II edycji "Szansy na lepsze jutro" trwa
poniedziałek, 07 sierpnia 2017 00:00

 

Trwa realizacja II edycji "Szansy na lepsze jutro"

Przedstawiamy uaktualniony harmonogram realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”. Uczestnicy drugiej edycji zakończyli realizację prac społecznie użytecznych w ramach PAI, uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Aktualnie troje z nich rozpoczęło staże zawodowe.

 

Do pobrania - uaktualniony harmonogram (PDF) realizowanych i planowanych zajęć.

 
UWAGA - nowe wnioski o świadczenia 2017/2018
poniedziałek, 17 lipca 2017 00:00

Uwaga -  świadczeniobiorcy „500+” tj. świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Zbliża się nowy okres zasiłkowy pobierania świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z wprowadzeniem zmian w przepisach, które skutkują także zmianą wzorów wniosków prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Więcej…
 
Trwa realizacja II edycji „Szansy na lepsze juro”
wtorek, 27 czerwca 2017 00:00

 

Przedstawiamy bieżący harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”

 

Aktualnie Uczestnicy II edycji realizują prace społecznie użyteczne w ramach PAI – każdy z uczestników w okresie jego realizacji czyli od 22 maja do 21 lipca wykonuje przydzielone prace w ilości 10 godzin tygodniowo łącznie 80 godzin oraz bierze udział w szkoleniach miękkich, także w ilości 10 godzin tygodniowo. Szkolenia w ramach PAI realizowane są przez wybraną organizację tu: Fundacja Jawor.

Równolegle od 26 czerwca br. realizowane są szkolenia w zakresie „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”.

Zamieszczamy również bieżący harmonogram realizowanych i planowanych zajęć

 

Więcej…
 
Uczestnicy pierwszej edycji „Szansy na lepsze juro” na finiszu swoich działań
środa, 21 czerwca 2017 00:00

 

Przedstawiamy harmonogram bieżących zajęć w ramach realizowanego projektu „Szansa na lepsze jutro”. Aktualnie Uczestnicy I edycji są już na finiszu swoich zajęć pozostały ostatnie spotkania z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy. Osoby, które realizują staże zawodowe odbierają swoje ostanie dni wolnego. Wszystkie działania zakończą się dla nich 31 czerwca. Natomiast uczestnicy II edycji rozpoczęli swoje zajęcia od realizacji Programu Aktywnej Integracji – w tym prace społecznie użyteczne po 10 godzin w tygodniu oraz szkolenia tzw. miękkie w ramach PAI także po 10 godzin w tygodniu. W załączniku bieżący harmonogram zajęć. Następne harmonogramy będą zamieszczane na bieżąco z chwilą ustalania terminów zajęć.

 

 

Więcej…
 
Nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne
wtorek, 06 czerwca 2017 00:00

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Więcej…
 
Druga edycja projektu „Szansa na lepsze jutro”
poniedziałek, 08 maja 2017 00:00

 

W dniu 8 maja 2017 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne do II edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach II edycji projektu osoby długotrwale bezrobotne z III profilem w tym niepełnosprawne poszukujące pracy zostaną objęte Programem Aktywizacji i Integracji -działaniami wzmacniającymi, edukacyjnymi i aktywizacyjnymi – szkolenia miękkie w zakresie integracji społecznej PAI.

W ramach PAI wykonywać będą prace społecznie użyteczne w ilości 80 godzin.- przez 2 miesiące. W zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym – wezmą udział w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Osobom, którym uda się uzyskać  II profil (w powtórnym profilowaniu) zostaną zaproponowane m.in. spotkania indywidualne i grupowe z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym. Będą też mieli możliwość nabycia, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych biorąc udział w kursach zawodowych.

Więcej…
 
"Szansa na lepsze jutro" dla 6 beneficjentów projektu
czwartek, 20 kwietnia 2017 06:00

 

„Szansa na lepsze jutro” dla 6 beneficjentów projektu!


Miło nam zakomunikować,  że realizując zajęciach aktywnej integracji o charakterze zawodowym –  staże zawodowe – sześcioro beneficjentów naszego projektu rozpoczęło w końcówce marca br. realizację trzymiesięcznych staży zawodowych.  Realizacją tego zadania zajmuje się podmiot  wybrany w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w naszym projekcie jest to Fundacja Jawor. Zostało podpisanych 6 umów pomiędzy beneficjentem, wybranym pracodawcą a Fundacją. W ramach  tego zadania 5 osób realizuje staż na terenie gminy Stare Bogaczowice, a jedna na terenie Wałbrzycha.

 
Zaproszenie do udziału w projekcie
czwartek, 20 kwietnia 2017 00:00

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza  mieszkańców gminy do udziału w II Edycji projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

W drugiej edycji Projektu  od maja 2017r. do końca października 2017r.weźmie udział 10 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, w tym:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z III prof., w tym:
  • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8