POPŻ 2014-2020 podprogram 2018 - sprawozdanie z realizacji
środa, 17 lipca 2019 00:00

 

 

PODROGRAM 2018 - efekty

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym)
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 237 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Stare Bogaczowice.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 15,301 ton żywności;
 • 1348 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 237 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 2 spotkania dla  48 uczestników
• Żywieniowe – 2 spotkania dla 20 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 20 uczestników

 
Świadczenie 500+ 2019 nowe
poniedziałek, 24 czerwca 2019 10:10

 

 
Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 na UTW w Starych Bogaczowicach..
poniedziałek, 24 czerwca 2019 08:38

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

NA UTW W STARYCH BOGACZOWICACH .W dniu 6.06.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie Roku Akademickiego’ 2018/2019 na UTW w Starych Bogaczowicach. Po raz kolejny studenci UTW, wykładowcy, organizatorzy UTW i przedstawiciele Urzędu Gminy spotkali się w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym aby razem świętować. Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu wszystkich obecnych oraz odczytaniu pisemnych pozdrowień i gratulacji dla słuchaczy i słuchaczek od Wójta Gminy, Pana Mirosława Lecha nastąpiło tradycyjne rozdanie dyplomów wszystkim seniorom. To ważny moment dla studentów, będący ukoronowaniem ich aktywności i zaangażowania. Bardzo miłym akcentem były również podziękowania i kwiaty dla wykładowców i koordynatora UTW.

Nie zabrakło również zabawy, śmiechu i radości, bowiem tak, jak w latach poprzednich tak i w tym roku grupa studentów uczestnicząca w zajęciach teatralnych, przygotowała zabawny spektakl, obrazujący zabawne sceny między innymi z „Nocy i dni” i „Zemsty”, udowadniając tym samym swój wielki talent aktorski.

Po krótkiej przerwie na słodkie przekąski, rozmowy w kuluarach i wspomnienia wydarzeń z tego roku akademickiego, wystąpiła Pani Anna Wieliczko, która przygotowała wspaniały quiz na temat ekologii, i ochrony środowiska. Była to kontynuacja jednego z wcześniejszych spotkań na ten temat. Tym razem słuchacze mogli podyskutować i sprawdzić swój poziom wiedzy.

Na zakończenie całego spotkania były jeszcze uściski, życzenia udanych wakacji i oczywiście wspólne zdjęcia.

Do zobaczenia po wakacjach {#emotions_dlg.smile}

 

Więcej…
 
Świadczenie 500+ 2019
wtorek, 18 czerwca 2019 09:33

 

 

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawcy – w Lokalnym Ośrodku integracji w Strudze I Chwaliszowie 2 osoby na ½ etatu
poniedziałek, 17 czerwca 2019 09:50

Stare Bogaczowice, 17 czerwca 2019r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Wychowawcy – w Lokalnym Ośrodku integracji w Strudze I Chwaliszowie 2 osoby na ½ etatu

Wymagania kwalifikacyjne

I Wymagania niezbędne

obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym
  w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;

 3. 1) ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
  2) wymagania dodatkowe:
  a) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu pracy z dziećmi i młodzieżą,
  b) wysoka motywacja do pracy.

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. brak (nie była) pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika tytułu egzekucyjnego,

 7. ogólna znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych osobowych;

 8. wysoka kultura osobista;

 9. zdolności interpersonalne;

 10. znajomość obsługi komputera;

 11. wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 12. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 13. samodzielność w działaniu;

 14. wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;

 15. zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.


Więcej…
 
Ważne zmiany w programie Rodzina 500+
piątek, 31 maja 2019 00:00

Rodzina 500+

Co zmieni się w rozszerzonym programie Rodzina 500+ ?

 

- Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

- Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

... więcej ważnych zmian w dalszej części artykułu ...


Więcej…
 
Nabór na pracownika socjalnego
piątek, 31 maja 2019 00:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

pracownika socjalnego – koordynatora pracy środowiskowej


 

Więcej…
 
Zmiana danych kontaktowych
niedziela, 31 marca 2019 00:00

Zmiana danych kontaktowych Ośrodka

 

Informujemy o zmianie danych kontaktowych naszego Ośrodka - od 31 marca 2019 obowiązuje nowy adres mailowy.

Szczegóły w menu "Kontakt" lub TUTAJ

 
Spotkanie z przedstawicielami PCPR
piątek, 08 marca 2019 00:00

Interesuje Cię wyjazd na turnus rehabilitacyjny lub dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego?

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zapraszają wszystkie osoby niepełnosprawne oraz opiekunów tych osób na spotkanie informacyjne, w czasie którego zostaną przedstawione zadania i programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na spotkaniu przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przekaża Państwu informację o możliwościach uzyskania dofinansowania do:

 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier technicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
 • sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
 • pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach którego osoby niepełnosprawne ze znaczmy lub umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o pomoc w ramach dwóch modułów.

 

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 roku (t.j. wtorek) o godzinie 12.00 w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.

Macie Państwo okazję na terenie swojej Gminy uzyskać wszystkie informacje na temat możliwości pozyskania środków dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane!

 
Ogólnopolska Karta Seniora
poniedziałek, 18 lutego 2019 00:00

 

Ważna informacja dla Seniorów naszej gminy

 

Zachęcamy wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat do uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora, która umożliwia jej posiadaczom korzystanie ze zniżek w partnerskich instytucjach kultury i w określonych punktach w całej Polsce.

Karta Seniora wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej i jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane uzyskaniem Karty muszą wypełnić formularz wniosku oraz dołączyć kopertę zwrotną zaadresowaną na osobę ubiegającą się o wydanie karty i znaczek pocztowy. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie www.glosseniora.pl, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicah oraz u koordynatora Uniwersytetu III Wieku w Starych Bogaczowicach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i listą partnerskich podmiotów, które oferują zniżki Seniorom (wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod adresem https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2) oraz u pracowników GOPS Stare Bogaczowice.

Informujemy także, że istnieje możliwość zbiorczego przesłania wniosków, które zostaną złożone w Ośrodku Pomocy do końca lutego br oraz do końca marca 2019r. Pracownicy GOPS służą pomocą w wypełnianiu wniosków – zapraszamy.

 
Karta Dużej Rodziny - zmiany od stycznia 2019
poniedziałek, 14 stycznia 2019 00:00

 

 

Karta Dużej Rodziny - od stycznia 2019r.

 

Informujemy, że od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy rodzic, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132 (Budynek Urzędu Gminy piętro I, pok. 235) lub drogą internetową poprzez platformę Emp@tia - jeśli posiada się profil zaufany.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu m. in. oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy jednostki tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, w piątek od godz. 7.30 do 14.00 lub telefonicznie (74) 8452 730.

 

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl - Karta Dużej Rodziny

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9