tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Przydatne adresy

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ PO POMOC w Gminie Stare Bogaczowice ?

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice funkcjonuje Punkt Pomocy Rodzinie, który jest zlokalizowany w pomieszczeniach Przedszkola pod Trójgarbem – budynek Szkoły Podstawowej ul. Główna 172 w Starych Bogaczowicach (pod halą sportową).

W Punkcie mieszkańcy Gminy uzyskają bezpłatną pomoc niżej wymienionych specjalistów:

PSYCHOLOG – Rafał Skrzyński

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00 do 17.00

Indywidualne konsultacje psychologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne dla :

  • ofiar przemocy
  • rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi
  • rodzin dysfunkcyjnych
  • osób z zaburzeniami funkcjonowania

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ – Maria Jasiczak

Przyjmuje w środy od 16.00 do 18.00

Indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla rodzin, w których występuje problem uzależnień.

PORADNICTWO PRAWNE I RODZINNE – kurator sądowy Anna Gałusińska

Przyjmuje w czwartki od 16.00 do 18.00

Indywidualne konsultacje i porady, pomoc w przygotowywaniu pism i gromadzeniu materiału dowodowego, wsparcie informacyjne.

NZOZ „Anima” Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
ul. Broniewskiego 83 Wałbrzych – I piętro, tel. 748415466
bezpłatna pomoc terapeutyczna, psychologiczna osobom z problemem alkoholowym oraz osobom współuzależnionym, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików i pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
ul. Matejki7 Wałbrzych, tel. 748422243
bezpłatna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, diagnostyczna dzieciom i młodzieży oraz rodzicom z rodzin, w których występują sytuacje problemowe (alkoholizm, przemoc i inne)

Skip to content