tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Ważne informacje

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. będzie można ubiegać się o przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia stanowiącego wsparcie uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej – online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start (300+) złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • od 1 lipca do 31 sierpnia., ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 września,
  • od 1 września najpóźniej do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Materiały informacyjne ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Skip to content