KOLOROWE WSTĄŻKI – Wielkie sadzenie !!!!

Susza – długi okres bez jakichkolwiek opadów – była i jest,  największym problemem przy realizacji naszego projektu. Jednak podjęliśmy wyzwanie i w poniedziałek 28 września br. rozpoczęło się „wielkie sadzenie”. Oczywiście, poprzedzone było: wyborem miejsc do nasadzeń, wyborem rodzaju roślin itp. W tym celu grupa inicjatywna spotykała się kilkukrotnie na wizytach w terenie i burzliwych dyskusjach. Dzięki ludziom dobrej woli, paru firmom oraz wspaniałym zaangażowanym mieszkańcom od kilku dni realizujemy końcowe działania – s a d z i m y  r o ś l i n y !!. Mieszkańcy chętnie się angażują – co bardzo nas cieszy.
Zapraszamy na podsumowanie projektu: sala GCES wtorek 13 października br. godz. 18.00
Przypominamy, że projekt realizowany dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie „Granica” w Lubawce oraz gminy Stare Bogaczowice.

Galeria