Karta Dużej Rodziny w GOPS – Zapraszamy

W dniu 16 czerwca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu, rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci może ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Uprawnia ona do korzystania z ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl.

 

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim członkom rodziny wielodzietnej, czyli takiej, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Ubiegać mogą się o nią osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stare Bogaczowice, bez względu na posiadany dochód. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Mieszkańcy, zainteresowani udziałem w programie, mogą złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (pok. 235, piętro I, nr tel.: 074 84 52 730), w godzinach od 7.30 – do 15.30.

Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu wszystkich członków rodziny rodzic, opiekun prawny lub inny upoważniony, pełnoletni członek rodziny.