Trwa sezon na pikniki rodzinne!

Gmina Stare Bogaczowice zgłosiła swój udział w kampanii „Postaw na Rodzinę!” po to by promować pozytywny wizerunek rodziny. Kampania jest w trakcie realizacji – od czerwca 2011r realizowane są na terenie gminy pikniki i festyny pod szyldem „Postaw na rodzinę”, które przyczyniają się do wzmocnienia więzi w rodzinie lub jej odbudowy. Ważne jest to, że każda rodzina może stać się odbiorcą przekazu kampanii.


Działania w kampanii realizujemy we współpracy z innymi instytucjami z terenu naszej gminy, które w kręgu swych zainteresowań mają rodzinę (szkoła, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia). Chcemy, aby kampania miała wiele wymiarów m.in. informacyjny, edukacyjny, promujący zdrowy styl życia.

Dotychczas pikniki rodzinne organizowane przez Sołtysów Wsi i Rady Sołeckie odbyły się w Chwaliszowie i Lubominie, dzięki gościnności tych sołectw mieliśmy okazję promować założenia Kampanii „Postaw na rodzinę”.

Uczestnicy doskonale się bawili, a zorganizowany piknik był doskonałą okazją, aby wspólnymi siłami promować twórczą profilaktykę i tym samym zapobiegać niepożądanym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży. Liczne aktywności inspirowały młodych ludzi do kreatywności w myśleniu i działaniu podczas pikników w aurze świetnej zabawy.

A oto dowody na to, że uczestnicy pikników doskonale się bawili!

Galeria