Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację dożywiania w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizator Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego …) zaprasza oferentów do składania ofert cenowych na przygotowywanie i dostarczanie ciepłego posiłku dla uczniów Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach na rok szkolny 2014 -2015.

Szczegóły zapytania i prowadzonego postępowania w załącznikach: