Zawieszenie zajęć

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 w związku z wydanym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z dnia 16 marca 2020r. , informujemy o zawieszeniu wszelkich działań Klubu Integracji Społecznej – wsparcia specjalistów – w jakiej działalność ta polegała na bezpośrednim kontakcie z osobami zainteresowanymi uzyskaniem pomocy.

Osoby doświadczające lęku, frustracji, jak również innych trudnych emocji z powodu epidemii choroby COVID-19 informujemy, że mogą skorzystać ze wsparcia realizowanego w trakcie dyżuru telefonicznego psychologa. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym Ośrodka (tel. 74 8452 730) podając nr telefonu osoby potrzebującej pomocy. Psycholog oddzwoni w dni powszednie w godzinach popołudniowych w celu zrealizowania wsparcia.