DZIAŁAMY NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

na zdjęciu logo EFS, logo Dolnego Śląska, logo Unii Europejskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w partnerstwie z Fundacją Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju od czerwca bieżącego roku realizuje projekt „Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu 10 beneficjentów z terenu naszej Gminy otrzymuje szeroko rozumiane wsparcie w formie: pracy socjalnej, grupowych spotkań mających na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, prawnikiem i pośrednikiem pracy. Nasi uczestnicy zakończyli już pierwszy etap projektu i aktualnie uczestniczą w kursach/szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy – szkolenie ECDL i ogrodnik terenów zielonych. Spośród beneficjentów projektu zostanie wyłonionych 5 osób, które po pozytywnym zrealizowaniu pierwszego etapu projektu otrzymają zatrudnienie subsydiowane na okres pół roku. Zakończenie projektu przewidziane jest na kwiecień 2021 roku.

na zdjęciu logo EFS, logo Dolnego Śląska, logo Unii Europejskiej