Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty ze względu na brak kandydatów.

Załączniki:
informacja o wynikach naboru pracownik socjalny (skan PDF)
informacja o wynikach naboru pracownik socjalny (plik dostępny cyfrowo – Word)