Nieodpłatna pomoc prawna – harmonogram dyżurów

logo Ministerstwa Sprawiedliwościherb Powiatu Wałbrzyskiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji odbywać się będą w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Poniżej szczegółowy grafik dyżurów oraz dane kontaktowe

• Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych;
w każdy wtorek w godzinach: 12:00 – 16:00
w każdy czwartek w godzinach: 09:00 – 13:00
w każdy piątek w godzinach: 09:00 – 13:00

• Urząd miejski w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 1, 58 -370 Boguszów-Gorce
W każdy czwartek w godzinach: 11:30 – 15:30
W każdy piątek w godzinach: 10:00 – 14:00

• Centrum Usług Socjalnych, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój;
w każdy wtorek w godzinach: 12:00 – 16:00

• Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój;
w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 – 13:00;

• Biblioteka Centrum Kultury Czarny Bór, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór;
w każdy poniedziałek w godzinach: 10:00 – 14:00;

• Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca;
w każdą środę w godzinach: 11:00 – 15:00;

Klub Seniora Stare Bogaczowice, ul. Główna 149, 58-312 Stare Bogaczowice;
W każdą środę w godzinach: 12:00 – 16:00.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:
• Zapisać się pod numerem telefonu: 74/846-05-48 ( w godzinach pracy urzędu)
• lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl
• albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/

Przypominamy Państwu, w jaki sposób skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz mediacji.

Kto może skorzystać?
Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy;
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Doradca obywatelski
Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Mediacja – Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.