Ruszamy z pomocą żywnościową w ramach podprogramu 2020

Od 26.11.2020r. uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FAED) – które obecnie wynoszą do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.:

– 1542,20zł – w przypadku osób samotnie gospodarujących ( 701 x 220%= 1542,20zł.)

– 1161,60zł – w przypadku osób w rodzinie wspólnie gospodarujących ( 528zł x 220%= 1161,60zł.)

Już teraz można ubiegać się o  uzyskanie pomocy w formie żywnościowej. Realizatorem tej formy pomocy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

Co musisz zrobić by otrzymać wsparcie?

Złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym otrzymywany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, ( a zatem będą to kopie decyzji emerytalnych, rentowych, zaświadczeń z zakładu pracy o osiągniętym dochodzie, decyzje administracyjne przyznające inne dochody itp.) i tylko tyle.

Szczegółowych wyjaśnień udziela Państwu pracownicy socjalni przyjmujący zgłoszenia. Osobiście można złożyć wniosek w siedzibie OPS przy ul. Głównej 132 w Starych Bogaczowicach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00.

W związku z trwającym stanem epidemii Covid – 19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach POPŻ na rok 2021.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym w godzinach od 8.00 do 12.00 codziennie od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 74 8452730

Pierwsza dystrybucja żywności nastąpi w lutym br.