III Edycja Projektu „Szansa na Lepsze jutro” – zaproszenie

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w III Edycji projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

W trzeciej edycji Projektu od końca października 2017r. do początków maja 2018r.weźmie udział 10 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, w tym:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do III Edycji Projektu.

 

 

W ramach III Edycji Projektu przewidziano między innymi udział w:

  1. praca socjalna – realizacja kontraktu socjalnego
  2. treningach kompetencji i grupowym wsparciu – w zakresie podniesienia kluczowych kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  3. 3. oraz możliwość ukończenia kursu i szkolenia umożliwiającego nabycie kwalifikacji zawodowych

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w projekcie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 132; Stare Bogaczowice lub przyjdź na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne. Spotkania odbędą się  w poniedziałek 23 października 2017r o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy oraz we wtorek 31 października  2017r. o godz. 12.00 także w Sali posiedzeń. Nabór rekrutacyjny do III Edycji (10 osób) zakończy się w dniu 31 października 2017r.

 

Do pobrania: