Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”

 

Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”

 

W ramach projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  dla uczestników III edycji realizowany będzie kurs ECDL.

W wyniku zapytania cenowego wybrano wykonawcę – realizatora szkolenia  została nim Firma „ZNAK” Aleksandra Węgrzyn, z którą to firmą zostanie podpisana umowa.

 

Do pobrania: