tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Aktualności

Ważna informacja: Nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze 500+

25 stycznia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31 maja 2021 r. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 czerwca 2021r. na który należy złożyć odpowiednie wnioski. Wobec czego ważna informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze: WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do […]

Więcej
na zdjęciu czerowny ośmiokąt z napisem stop przemocy

REAGUJ NA PRZEMOC!

10 lutego 2021

Rodzina, dom rodzinny, bliscy – to słowa, które powinny nam się kojarzyć z czymś dobrym, ciepłym i miłym, z czymś co wywołuje w nas poczucie bezpieczeństwa. Niestety pomimo wielu kampanii społecznych i działań profilaktycznych specjalistów z różnych dziedzin nadal dla wielu osób zwroty: „dom” i „bliscy” kojarzą się ze strachem, bólem i upokorzeniem. Okres pandemii […]

Więcej
na zdjęciu ośnieżone drzewo oraz ostrzeżenie o mrozie

Uwaga na sąsiadów w potrzebie!

2 lutego 2021

W związku z tym, że za oknami śnieżnie i mroźno zwracamy się do Państwa z prośbą o szczególną wrażliwość na potrzeby Waszych starszych i/lub niepełnosprawnych sąsiadów. Zarówno seniorzy jak i osoby, które ze względu na niepełnosprawność mają problemy z poruszaniem się, dotkliwiej niż my odczuwają niedogodności poruszania się po śniegu i oblodzeniach. Dla Nich wyjście […]

Więcej

Ruszamy z pomocą żywnościową w ramach podprogramu 2020

1 lutego 2021

Od 26.11.2020r. uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FAED) – które obecnie wynoszą do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.: – 1542,20zł – w przypadku osób samotnie gospodarujących ( 701 x 220%= 1542,20zł.) […]

Więcej

Smaczne święta Bożego Narodzenia

18 grudnia 2020

Okres świąt Bożego Narodzenia kojarzy nam się z domem pachnącym świątecznymi potrawami i pysznymi wypiekami. Dla wielu osób jest to jednak czas wzmożonych wydatków, kiedy bardziej niż zwykle martwią się o to, czy wystarczy im środków na zaspokojenie tych najniezbędniejszych potrzeb. Dlatego jak co roku, także i teraz, tradycji stało się zadość – pracownice naszego […]

Więcej
zdjęcie z logo NFZ i nr tel infolinii NFZ 800190590

„Wspieraj seniora” – Rządowy program w naszej gminie

2 listopada 2020

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programem „Wspieraj Seniora” informujemy, że osoby powyżej 70 roku życia z terenu naszej Gminy, które na czas pandemii zdecydują się pozostać w domach ze względu na swoje bezpieczeństwo, mogą uzyskać pomoc ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w dostarczeniu niezbędnych artykułów spożywczych, […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – ZMIANA harmonogramu zajęć.

27 października 2020

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju w piątek (23-go października br.), związanymi z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19  w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. W związku z ich wprowadzeniem zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji naszych działań w projekcie i tak: z uwagi na całkowity […]

Więcej
zdjęcie z logo NFZ i nr tel infolinii NFZ 800190590

Dotyczy: wsparcia seniorów, osób starszych i samotnych w okresie zagrożenia koronawirusem

21 października 2020

W związku z przedłużającym się okresem zagrożenia i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa Ośrodek ponownie informuje, że może wspomóc osoby niesamodzielne w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb. Bardzo prosimy wszystkich o czujność, o zadbanie o starszych, schorowanych ludzi. Jeśli sam sobie nie radzisz, lub nie możesz pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje zadzwoń do […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rozpoczęcie zajęć

14 października 2020

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” zakończono rekrutację do udziału w projekcie. Uczestnikami projektu został jeden pan i 9 pań z terenu gminy, którzy zostali zrekrutowani, jako osoby wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej i spełniające warunki określone w Regulaminie projektu. Wśród osób zrekrutowanych są dwie osoby z […]

Więcej

Fundusz alimentacyjny – zmiany w okresie 2020/21

5 października 2020

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W poprzednim okresie świadczeniowym (2019/2020) obowiązywała kwota kryterium 800 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą „złotówka za złotówkę” W tym roku po raz pierwszy w przypadku […]

Więcej
zdjęcie z logami POPŻ, Banku Żywności, Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecnzej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2020 – informacje

5 października 2020
zdjęcie z logami POPŻ, Banku Żywności, Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecnzej

Informujemy, że we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności – od października 2020r. wznawiamy pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020, w którym nasza gmina bierze udział. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rekrutacja do projektu

1 września 2020

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Z a p r a s z a m yosoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Gminnego […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – nowy projekt realizowany przez GOPS

24 sierpnia 2020
plakat - projekt Aktywna Integracja w Starych Bogaczowicach

Informujemy, iż 28 lipca 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu: Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stare Bogaczowice. Na mocy zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach będzie realizował ww projekt w okresie […]

Więcej
Skip to content