tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Marcin

Dodatki osłonowe w 2024r. – informacje i wzory wniosków

10 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. W dniu 18 stycznia 2024r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zawiera oficjalny i zatwierdzony wzór wniosku. Poniżej wnioski do pobrania: wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja edytowalna Word (docx) wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja […]

Więcej

Rodziny wspierające – poszukiwanie kandydatów

10 stycznia 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 403 ze zm.) poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.   […]

Więcej

Nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy

27 grudnia 2023

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice mogą skorzystać z pomocy w formie nieodpłatnych porad prawnych w budynku Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w każdą środę w godz. od 12.00 do 16.00 (I piętro, pokój nr 34)

Więcej

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczeń opiekuńczych wraz  z informacją o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością

6 grudnia 2023

W związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz.U z 2023r., poz. 1429) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach Dział Świadczeń Rodzinnych informuje następująco: Od 1 stycznia 2024 roku będzie można się starać o przyznanie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Zmianie ulegną również […]

Więcej

Ogłoszenie o naborze na pracownika socjalnego

29 listopada 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (1 etat, pełny wymiar czasu pracy, zatrudnienie od 01.01.2024r.) Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami na stronie BIP Ośrodka (link)

Więcej

RUSZA NOWY PROGRAM : FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027(FEPŻ)

16 października 2023

    W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku. Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).

Więcej

Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2023/2024

13 września 2023

Od 1 sierpnia 2023r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024. Aby nie stracić świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć najpóźniej do 31 października b.r., natomiast aby nie stracić zasiłku rodzinnego wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada […]

Więcej

Nabór wniosków na stypendia szkolne w roku 2023/2024

12 września 2023

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STARE BOGACZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie: • stypendium szkolnego • zasiłku szkolnego Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty […]

Więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – podprogram 2021 Plus

5 sierpnia 2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej […]

Więcej
Skip to content