tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Aktualności

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

24 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Wartość otrzymanego dofinansowania: 204 000 […]

Więcej

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

24 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt programu w 2024r.: 36 720,00 złKwota dofinansowania programu w 2024r.: 36 720,00 zł  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub2) […]

Więcej

Dodatki osłonowe w 2024r. – informacje i wzory wniosków

10 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. W dniu 18 stycznia 2024r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zawiera oficjalny i zatwierdzony wzór wniosku. Poniżej wnioski do pobrania: wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja edytowalna Word (docx) wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja […]

Więcej

Rodziny wspierające – poszukiwanie kandydatów

10 stycznia 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 403 ze zm.) poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.   […]

Więcej

Nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy

27 grudnia 2023

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice mogą skorzystać z pomocy w formie nieodpłatnych porad prawnych w budynku Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w każdą środę w godz. od 12.00 do 16.00 (I piętro, pokój nr 34)

Więcej

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczeń opiekuńczych wraz  z informacją o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością

6 grudnia 2023

W związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz.U z 2023r., poz. 1429) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach Dział Świadczeń Rodzinnych informuje następująco: Od 1 stycznia 2024 roku będzie można się starać o przyznanie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Zmianie ulegną również […]

Więcej

Ogłoszenie o naborze na pracownika socjalnego

29 listopada 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (1 etat, pełny wymiar czasu pracy, zatrudnienie od 01.01.2024r.) Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami na stronie BIP Ośrodka (link)

Więcej

RUSZA NOWY PROGRAM : FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027(FEPŻ)

16 października 2023

    W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku. Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).

Więcej

Nabór wniosków na stypendia szkolne w roku 2023/2024

12 września 2023

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STARE BOGACZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie: • stypendium szkolnego • zasiłku szkolnego Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty […]

Więcej
Skip to content