tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Aktualności KIS

Przypominamy: bezpłatna pomoc specjalistów na terenie Gminy

30 czerwca 2021

Przypominamy, że na terenie Gminy Stare Bogaczowice, w dwóch punktach (Struga oraz Stare Bogaczowice), można uzyskać bezpłatną pomoc różnych specjalistów – psychologa, terapeutów uzależnień, prawną i organizacyjną. W okresie wakacyjnym zmianie uległy niektóre terminy przyjęć specjalistów. Więcej informacji pod tym adresem

Więcej

Wznowienie indywidualnego wsparcia dla mieszkańców

31 sierpnia 2020

Informujemy, że od 1 września b.r. wznawiamy indywidualne poradnictwo i wsparcie dla mieszkańców gminy w Punkcie Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach oraz w KIS Struga. Poradnictwo i wsparcie realizowane będą wg stałych ustalonych harmonogramów (patrz zakładka pomoc specjalistów). Poradnictwo będzie udzielane w szczególnej ochronie higienicznej i sanitarnej „pracowników Ośrodka” – osób świadczących wsparcie oraz osób […]

Więcej

Zawieszenie zajęć

17 kwietnia 2020

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 w związku z wydanym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z dnia 16 marca 2020r. , informujemy o zawieszeniu wszelkich działań Klubu Integracji Społecznej – wsparcia specjalistów – w jakiej działalność ta polegała na bezpośrednim kontakcie z osobami zainteresowanymi uzyskaniem pomocy. Osoby doświadczające lęku, […]

Więcej

Klub Integracji Społecznej – witamy

14 października 2019

We wrześniu br zakończono budowę i wyposażanie świetlic w Strudze i Chwaliszowie, które powstały dzięki realizacji przez Gminę Stare Bogaczowice projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W świetlicach zwanych Lokalnymi Ośrodkami Integracji Społecznej (LOIS) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach –będzie […]

Więcej
Skip to content