tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Świadczenia rodzinne

na zdjęciu logo programu Dobry Start

Dobry Start od 1 lipca w ZUS

2 lipca 2021

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe. […]

Więcej
na zdjęciu osoba pracująca przy laptopie oraz informacja o składaniu wniosków na Dobry Start od 1 lipca 2021 roku

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

29 czerwca 2021

Co się zmienia od 1 lipca? Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich […]

Więcej

Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2020/2021:

1 lipca 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski wyłącznie na:  świadczenie „Dobry Start” (300+), świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, WAŻNE – Świadczenie 500+ Obecne decyzje dot. świadczeń wychowawczych 500+ wydane są do 31-05-2021r.! Wnioski w sprawie […]

Więcej

Zasiłek dla opiekuna

15 maja 2015

Zasiłek dla opiekuna   1.Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) […]

Więcej

Specjalny zasilek opiekunczy

15 maja 2015

Specjalny zasiłek opiekuńczy   1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm. 15) ) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( […]

Więcej

UWAGA nowy okres zasiłkowy!!!

9 sierpnia 2011

Dział Świadczeń Rodzinnych rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2011/2012.

Więcej

Druki do pobrania – świadczenia rodzinne

26 maja 2010

Druki do pobrania   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Załączniki: oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa […]

Więcej

Świadczenia rodzinne

25 maja 2010

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,   Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek: małżonków lub jednego z małżonków, rodziców lub jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, […]

Więcej

Zasiłek rodzinny

25 maja 2010

Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub […]

Więcej

Dodatki do zasiłku rodzinnego

25 maja 2010

Dodatki do zasiłku rodzinnego. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki: 1) urodzenia dziecka, 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 3) samotnego wychowywania dziecka, 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 6) rozpoczęcia roku szkolnego, 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z […]

Więcej
Skip to content