tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Programy Ministerialne

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

24 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Wartość otrzymanego dofinansowania: 204 000 […]

Więcej

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

24 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt programu w 2024r.: 36 720,00 złKwota dofinansowania programu w 2024r.: 36 720,00 zł  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub2) […]

Więcej

RUSZA NOWY PROGRAM : FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027(FEPŻ)

16 października 2023

    W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku. Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).

Więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, PODPROGRAM 2021 PLUS

17 maja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, iż rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – pod nazwą Podprogram 2021 Plus. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Podprogram 2021  Plus jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa […]

Więcej
Skip to content