tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Projekty UE

logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rozpoczęcie zajęć

14 października 2020

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” zakończono rekrutację do udziału w projekcie. Uczestnikami projektu został jeden pan i 9 pań z terenu gminy, którzy zostali zrekrutowani, jako osoby wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej i spełniające warunki określone w Regulaminie projektu. Wśród osób zrekrutowanych są dwie osoby z […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rekrutacja do projektu

1 września 2020

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Z a p r a s z a m yosoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Gminnego […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – nowy projekt realizowany przez GOPS

24 sierpnia 2020

Informujemy, iż 28 lipca 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu: Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stare Bogaczowice. Na mocy zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach będzie realizował ww projekt w okresie […]

plakat - projekt Aktywna Integracja w Starych Bogaczowicach Więcej

ECDL Base – Uczestnicy III Edycja Projektu „Szansa na Lepsze jutro” zdobywają certyfikaty

12 grudnia 2017

  Uczestnicy trzeciej edycji projektu „Szansa na lepsze jutro” – rozpoczęli zdobywanie certyfikatów ECDL Base   W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 11 grudnia br. 14 uczestników II i III edycji rozpoczęło właśnie udział w zajęciach aktywnej integracji o […]

Więcej

Uczestnicy III Edycja Projektu „Szansa na Lepsze jutro” – rozpoczynają zajęcia

27 listopada 2017

  Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” – rozpoczęcie zajęć przez uczestników   10 nowych uczestników (III edycja) projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna właśnie cykl swoich zajęć określonych w ścieżkach reintegracji. Każdy uczestnik współpracując z pracownikiem socjalnym realizować […]

Więcej

Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”

27 listopada 2017

  Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”   W ramach projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  dla uczestników III edycji realizowany będzie kurs ECDL. W wyniku zapytania cenowego wybrano wykonawcę – realizatora szkolenia  została […]

Więcej

Reazlizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro” trwa

7 sierpnia 2017

  Trwa realizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro” Przedstawiamy uaktualniony harmonogram realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”. Uczestnicy drugiej edycji zakończyli realizację prac społecznie użytecznych w ramach PAI, uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Aktualnie troje z nich rozpoczęło staże zawodowe.   Do pobrania – uaktualniony harmonogram (PDF) realizowanych i planowanych […]

Więcej

Trwa realizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro”

27 czerwca 2017

  Przedstawiamy bieżący harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”   Aktualnie Uczestnicy II edycji realizują prace społecznie użyteczne w ramach PAI – każdy z uczestników w okresie jego realizacji czyli od 22 maja do 21 lipca wykonuje przydzielone prace w ilości 10 godzin tygodniowo łącznie 80 godzin oraz bierze udział w […]

Więcej

Uczestnicy pierwszej edycji „Szansy na lepsze juro” na finiszu swoich działań

21 czerwca 2017

  Przedstawiamy harmonogram bieżących zajęć w ramach realizowanego projektu „Szansa na lepsze jutro”. Aktualnie Uczestnicy I edycji są już na finiszu swoich zajęć pozostały ostatnie spotkania z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy. Osoby, które realizują staże zawodowe odbierają swoje ostanie dni wolnego. Wszystkie działania zakończą się dla nich 31 czerwca. Natomiast uczestnicy II edycji […]

Więcej

Druga edycja projektu „Szansa na lepsze jutro”

8 maja 2017

  W dniu 8 maja 2017 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne do II edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach II edycji projektu osoby długotrwale bezrobotne z III profilem w tym niepełnosprawne poszukujące pracy zostaną […]

Więcej
Skip to content