tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Projekty UE

logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – ZMIANA harmonogramu zajęć.

27 października 2020

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju w piątek (23-go października br.), związanymi z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19  w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. W związku z ich wprowadzeniem zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji naszych działań w projekcie i tak: z uwagi na całkowity […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rozpoczęcie zajęć

14 października 2020

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” zakończono rekrutację do udziału w projekcie. Uczestnikami projektu został jeden pan i 9 pań z terenu gminy, którzy zostali zrekrutowani, jako osoby wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej i spełniające warunki określone w Regulaminie projektu. Wśród osób zrekrutowanych są dwie osoby z […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rekrutacja do projektu

1 września 2020

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Z a p r a s z a m yosoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Gminnego […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – nowy projekt realizowany przez GOPS

24 sierpnia 2020

Informujemy, iż 28 lipca 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu: Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stare Bogaczowice. Na mocy zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach będzie realizował ww projekt w okresie […]

plakat - projekt Aktywna Integracja w Starych Bogaczowicach Więcej

ECDL Base – Uczestnicy III Edycja Projektu „Szansa na Lepsze jutro” zdobywają certyfikaty

12 grudnia 2017

  Uczestnicy trzeciej edycji projektu „Szansa na lepsze jutro” – rozpoczęli zdobywanie certyfikatów ECDL Base   W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 11 grudnia br. 14 uczestników II i III edycji rozpoczęło właśnie udział w zajęciach aktywnej integracji o […]

Więcej

Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”

27 listopada 2017

  Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”   W ramach projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  dla uczestników III edycji realizowany będzie kurs ECDL. W wyniku zapytania cenowego wybrano wykonawcę – realizatora szkolenia  została […]

Więcej

Uczestnicy III Edycja Projektu „Szansa na Lepsze jutro” – rozpoczynają zajęcia

27 listopada 2017

  Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” – rozpoczęcie zajęć przez uczestników   10 nowych uczestników (III edycja) projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna właśnie cykl swoich zajęć określonych w ścieżkach reintegracji. Każdy uczestnik współpracując z pracownikiem socjalnym realizować […]

Więcej

Reazlizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro” trwa

7 sierpnia 2017

  Trwa realizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro” Przedstawiamy uaktualniony harmonogram realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”. Uczestnicy drugiej edycji zakończyli realizację prac społecznie użytecznych w ramach PAI, uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Aktualnie troje z nich rozpoczęło staże zawodowe.   Do pobrania – uaktualniony harmonogram (PDF) realizowanych i planowanych […]

Więcej

Trwa realizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro”

27 czerwca 2017

  Przedstawiamy bieżący harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”   Aktualnie Uczestnicy II edycji realizują prace społecznie użyteczne w ramach PAI – każdy z uczestników w okresie jego realizacji czyli od 22 maja do 21 lipca wykonuje przydzielone prace w ilości 10 godzin tygodniowo łącznie 80 godzin oraz bierze udział w […]

Więcej

Uczestnicy pierwszej edycji „Szansy na lepsze juro” na finiszu swoich działań

21 czerwca 2017

  Przedstawiamy harmonogram bieżących zajęć w ramach realizowanego projektu „Szansa na lepsze jutro”. Aktualnie Uczestnicy I edycji są już na finiszu swoich zajęć pozostały ostatnie spotkania z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy. Osoby, które realizują staże zawodowe odbierają swoje ostanie dni wolnego. Wszystkie działania zakończą się dla nich 31 czerwca. Natomiast uczestnicy II edycji […]

Więcej
Skip to content