tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Informacje o projekcie

logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – ZMIANA harmonogramu zajęć.

27 października 2020

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju w piątek (23-go października br.), związanymi z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19  w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. W związku z ich wprowadzeniem zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji naszych działań w projekcie i tak: z uwagi na całkowity […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rozpoczęcie zajęć

14 października 2020

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” zakończono rekrutację do udziału w projekcie. Uczestnikami projektu został jeden pan i 9 pań z terenu gminy, którzy zostali zrekrutowani, jako osoby wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej i spełniające warunki określone w Regulaminie projektu. Wśród osób zrekrutowanych są dwie osoby z […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rekrutacja do projektu

1 września 2020

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Z a p r a s z a m yosoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Gminnego […]

Więcej
logo EFS i Programu Regionalnego

„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – nowy projekt realizowany przez GOPS

24 sierpnia 2020

Informujemy, iż 28 lipca 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu: Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stare Bogaczowice. Na mocy zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach będzie realizował ww projekt w okresie […]

plakat - projekt Aktywna Integracja w Starych Bogaczowicach Więcej
Skip to content