tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Dobre Perspektywy 2010

Zajęcia dla uczestników projektu DOBRE PERSPEKTYWY zakończone.

28 września 2010

Egzamin praktyczny na operatora wózków widłowych z napędem silnikowym, który odbył się 25 września br zakończył cykl szkoleń, warsztatów i wsparcia dla beneficjentów III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. realizowanego przez nasz GOPS w roku bieżącym.

Więcej

Beneficjenci projektu DOBRE PERSPEKTYWY przy komputerach!

24 sierpnia 2010

W realizowanej III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. nasi beneficjenci rozpoczęli właśnie zajęcia przy komputerach.

Więcej

Zajęcia edukacyjne dla beneficjentów projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

5 lipca 2010

W realizowanej przez nasz GOPS III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. trwają zajęcia edukacyjne mające na celu podnoszenie kluczowych kompetencji i nabywaniem nowych umiejętności o charakterze zawodowym.

Więcej

Wsparcie specjalistyczne dla beneficjentów projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

27 maja 2010

Trwają zajęcia dla 8 beneficjentów III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Głównym celem projektu jest: Przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz integracja ze społeczeństwem, poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, eliminowanie […]

Więcej

Dobre perspektywy 2010

25 maja 2010

Rozpoczęcie III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy”   W dniu 17 maja 2010 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała odbyło się oficjalne rozpoczęcie III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze śrdków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

Więcej
Skip to content