tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Edycja I

Uczestnicy pierwszej edycji „Szansy na lepsze juro” na finiszu swoich działań

21 czerwca 2017

  Przedstawiamy harmonogram bieżących zajęć w ramach realizowanego projektu „Szansa na lepsze jutro”. Aktualnie Uczestnicy I edycji są już na finiszu swoich zajęć pozostały ostatnie spotkania z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy. Osoby, które realizują staże zawodowe odbierają swoje ostanie dni wolnego. Wszystkie działania zakończą się dla nich 31 czerwca. Natomiast uczestnicy II edycji […]

Więcej

„Szansa na lepsze jutro” dla 6 beneficjentów projektu

20 kwietnia 2017

  „Szansa na lepsze jutro” dla 6 beneficjentów projektu! Miło nam zakomunikować,  że realizując zajęciach aktywnej integracji o charakterze zawodowym –  staże zawodowe – sześcioro beneficjentów naszego projektu rozpoczęło w końcówce marca br. realizację trzymiesięcznych staży zawodowych.  Realizacją tego zadania zajmuje się podmiot  wybrany w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z […]

Więcej

Rozstrzygnięcie – konkurs ofert w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

10 marca 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na: realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” dla organizacji pozarządowych a mianowicie: Zadanie 1. Zadanie obejmuje […]

Więcej

Uczestnicy „Szansy na lepsze jutro” na zajęciach

15 lutego 2017

W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa właśnie cykl pierwszych zajęć.    

Więcej

Ogłoszenie – konkurs ofert w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

14 lutego 2017

Zarządzenie Nr 2/2017 Z dnia 14.02.2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, będącego jednocześnie partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja […]

Więcej

Protokół – wyłonienie wykonawcy usługi w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”

19 stycznia 2017

  Protokół   W wyniku ogłoszonego w dniu 02.01.2017r rozeznania rynku celem wyłonienia zleceniobiorcy/wykonawcy usługi w ramach projektu ,,Szansa na lepsze jutro” tu: trenerów oraz specjalistów do grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz treningów kompetencji i umiejętności społecznych, nie wpłynęła żadna oferta. Z tych powodów rekomenduje się ponowne rozeznanie rynku […]

Więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie – z nami możesz mieć „Szansę na lepsze jutro”

5 grudnia 2016

  Zapraszamy do udziału w projekcie – z nami możesz mieć „Szansę na lepsze jutro”   Przypominamy – informujemy, że trwa nabór uczestników do I edycji realizowanego projektu Szansa na Lepsze Jutro. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Gmina Stare Bogaczowice -Gminny […]

Więcej
Skip to content