UWAGA nowy okres zasiłkowy!!!

Dział Świadczeń Rodzinnych rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2011/2012.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek do 31 sierpnia 2011 roku, ustalenie świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik nastąpi do 31 października 2011r.

Gdy osoba złoży wniosek od 1 września do 31 października, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń z FA nastąpi do 30 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. 09.I.7, z późn. zm.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 1 września 2011 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Podstawa prawna: art. 26 ust. 2a oraz 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.. Nr 139, poz. 992 ze zm.)

Formularze wniosków można pobrać w pokoju 234 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz ze strony OPS Stare Bogaczowice.