tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Akty prawne

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Teksty powyższych aktów prawnych można odczytać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (link do systemu Aktów Prawnych)

Prosimy o korzystanie z ujednoliconych wersji aktów prawnych.

Skip to content