tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Przydatne adresy

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ PO POMOC w Gminie Stare Bogaczowice ?

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice można uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów, którzy przyjmują mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice w Punkcie Pomocy Rodzinie, który jest zlokalizowany w pomieszczeniach Przedszkola pod Trójgarbem – budynek Szkoły Podstawowej ul. Główna 172 w Starych Bogaczowicach (pod halą sportową) oraz w Klubie Integracji Społecznej w Strudze przy ulicy Szkolnej 2a. W obu miejscach mieszkańcy gminy uzyskają bezpłatną pomoc niżej wymienionych specjalistów.

W Punkcie mieszkańcy Gminy uzyskają bezpłatną pomoc niżej wymienionych specjalistów:

PSYCHOLOG – Rafał Skrzyński

Przyjmuje w poniedziałki:

od 15.20 do 17.20 ( Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach)

od 17.30 do 19.00 ( Klub Integracji Społecznej w Strudze)

Indywidualne konsultacje psychologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne dla :

  • ofiar przemocy
  • rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi
  • rodzin dysfunkcyjnych
  • osób z zaburzeniami funkcjonowania

TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ

Maria Jasiczak

Przyjmuje w środy od 16.00 do 18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach)

Ryszard Żyła

Przyjmuje w czwartki od 17.00 do 19.00 (Klub Integracji Społecznej w Strudze)

Indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla rodzin, w których występuje problem uzależnień

PORADNICTWO PRAWNE I RODZINNE

kurator sądowy Anna Gałusińska

Przyjmuje w czwartki od 16.00 do 18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach)

Indywidualne konsultacje i porady, pomoc w przygotowywaniu pism i gromadzeniu materiału dowodowego, wsparcie informacyjne.

prawnik Łukasz Zawojak

Przyjmuje w piątki od 16.00 do 17.00 (Klub Integracji Społecznej w Strudze)

Indywidualne konsultacje i porady.

NZOZ „Anima” Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

ul. Broniewskiego 83 Wałbrzych – I piętro, tel. 74 8415466
bezpłatna pomoc terapeutyczna, psychologiczna osobom z problemem alkoholowym oraz osobom współuzależnionym, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików i pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. Matejki 7 Wałbrzych, tel. 74 8422243
bezpłatna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, diagnostyczna dzieciom i młodzieży oraz rodzicom z rodzin, w których występują sytuacje problemowe (alkoholizm, przemoc i inne)

Skip to content