tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Ważne informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Bogaczowice nr 70/2018 z dnia 08.pażdziernika 2018 roku.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Anna Gałusińska

Sekretarz Komisji:
Sylwia Czopek

Członkowie
Agnieszka Niewada
Tomasz Łabądź
Joanna Zarzycka- Żyła
Małgorzata Miela
Ryszard Żyła

Skip to content