Certyfikaty i zaświadczenia dla uczestników DOBRYCH PERSPEKTYW 2012.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji projektu systemowego udało się pomyślnie zakończyć realizację obu etapów projektu. W piątek 12 października br. odbyła się uroczysta Konferencja podsumowująca realizację V edycji DOBRYCH PERSPEKTYW. Projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji udział wzięli: uczestnicy projektu, – jako osoby najważniejsze, które odbierały swoje certyfikaty i zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach i umiejętnościach – oraz zaproszeni goście.

Swoją obecnością uświetnili uroczystość: Przewodniczący Rady Gminy Jan Makosiej wraz z radnymi gminy, Wójt Gminy Leszek Świętalski wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Prezes Fundacji „Wałbrzych 2000” Joanna Kubik – Kolano wraz z pracownikami prowadzącymi zajęcia oraz Kierownik i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach. Uroczystość rozpoczęła Jolanta Kocoń – kierownik OPS – powitaniem wszystkich uczestników i przedstawieniem celów i zadań realizowanych w tegorocznej edycji projektu systemowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy – gratulując osiągniętych wyników wszystkim uczestnikom. Najważniejszą częścią Konferencji było uroczyste wręczanie certyfikatów i zaświadczeń dla beneficjentów projektu. Z dobyte poświadczenia odebrali z rąk Pani Prezes Fundacji Wałbrzych 2000, Kierownika OPS i Wójta Gminy. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie upominków od fundacji – aparatów fotograficznych – dla wszystkich uczestników.

W trakcie Konferencji zaproszeni goście mogli podziwiać wystawę rękodzieła wykonanego przez uczestniczki projektu w trakcie kursu kroju i szycia z elementami rękodzieła. Wykonane rzeczy budziły podziw zwiedzających. W trakcie uroczystości wyświetlano zdjęcia z przebiegu i realizacji poszczególnych elementów projektu. Na zakończenie wyświetlono film o naszym projekcie, który zrealizowała TVP Wrocław w ramach promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niezwykła Szansa dla Zwykłych Ludzi”. Niezwykle miłym akcentem było podziękowanie uczestników V edycji DB, – którzy na ręce Pani Kierownik złożyli moc podziękowań za możliwość skorzystania z tak wspaniałych szkoleń. Na zakończenie odbyły się „wspominki i opowieści” z przeżytych wspólnie kilku miesiącach projektowych przy kawie i wyśmienitym cieście.

Wszystkim dziewięciu uczestnikom V edycji DOBRYCH PERSPEKTYW gratulujemy zdobytych certyfikatów, zaświadczeń i tego, że wspólnie – całą grupą osiągnęli cel.

W załączniku raport z ewaluacji II etapu – szkolenia.

Galeria