Zakończyliśmy realizację wsparcia specjalistycznego w projekcie DOBRE PERSPEKTYWY 2012

Fundacja „Wałbrzych 2000” zakończyła właśnie realizację wsparcia specjalistycznego w realizowanym przez OPS projekcie systemowym DOBRE PERSPEKTYWY. W okresie od 28 maja br do 13 czerwca br przeprowadzono 21 godzinne „Warsztaty wzmacniające i motywujące z doradcą zawodowym”, po 18 godzin indywidualnych konsultacji dla beneficjentów projektu z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Ponadto zrealizowano czternastogodzinną grupową terapię psychologiczną oraz warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych (21 godzin dydaktycznych m.innymi: trening zarządzania budżetem domowym, techniki radzenia sobie ze stresem, komunikacja społeczna). Po przeprowadzonych warsztatach, rozmowach indywidualnych oraz po przygotowaniu wspólnie z uczestnikami dziewięciu Indywidualnych Planów Działania – doradca zawodowy Monika Klincewicz przedstawiła sprawozdanie rekomendując uczestników do następujących szkoleń o charakterze zawodowym: prawo jazdy kat. B, kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła, magazynier z obsługą wózków widłowych oraz ABC przedsiębiorczości z elementami obsługi komputera. Poniżej przedstawiamy raport z ewaluacji I etapu projektu oraz sprawozdanie doradcy zawodowego z rekomendacjami.
Dokumenty:

Sprawozdanie indywidualne i grupowe z zajęć aktywizacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego

– Ewaluacja warsztatów „Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych” „Dobre perspektywy”