Komunikat dla oferentów na realizację usług „wspierających” w projekcie systemowym.

Komunikat dla oferentów na realizację usług „wspierających” w projekcie systemowym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert programowo – cenowych – na Zapytanie o cenę z dnia 08.04.2013r. – na realizację usług wspierających w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym z EFS w ramach PO KL DOBRE PERSPEKTYWY zostały wybrane następujące osoby, firmy:

 

  1. Małgorzata Grochowska – doradca zawodowy na realizację wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego (12 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji + 15 godzin dydaktycznych warsztatów wzmacniających i motywujących),

  2. Pracownia Psychostymulacji i Rozwoju. „NOVUM” Diagnoza-Terapia-Szkolenia mgr Renata Apolinarska-Kozar Świebodzice – na realizację indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej/psychospołecznej (12 godzin zegarowych indywidualnego wsparcia + 15 godzin dydaktycznych wsparcia / terapii grupowej).