Spotkanie Informacyjno – Rekrutacyjne do VI edycji projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dla kandydatów do udziału w VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY realizowanego przez nasz Ośrodek. Projekt realizowany jest od 2008 roku w ramach PO KL i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie zostały zaproszone listownie 22 osoby znane Ośrodkowi, jako te, które mogą spełniać wymagania rekrutacyjne.

Ponadto zaproszenie zostało upublicznione na stronie internetowej Urzędu Gminy i Ośrodka oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i GCES. W spotkaniu wzięło udział 9 kandydatek (brak na spotkaniu mężczyzn) do udziału w projekcie oraz pracownicy socjalni GOPS wraz z kierownikiem. Kierownik – koordynator projektu p. Jolanta Kocoń przedstawiła założenia realizacyjne tegorocznej edycji – poinformowała o planowanych szkoleniach i kursach, zasadach naboru oraz współfinansowaniu z EFS. Wszyscy obecni wypełnili ankiety rekrutacyjne i wyrazili chęć uczestnictwa. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc – 6 w bieżącym roku – pracownicy socjalni po wnikliwej analizie wybiorą uczestników, którzy będą mogli wziąć udział w projekcie. Pozostałe osoby będą stanowiły listę rezerwową do projektu. Planowana data podpisania kontraktów 25 kwietnia br.

Galeria