Zapraszamy do udziału w projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w dniu 20 marca 2014 roku (tj. czwartek) o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach (sala nr 216) odbędzie się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do drugiej części VI edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” realizowanego w 2014 r. przez nasz Ośrodek.

 

W ramach tegorocznej edycji projektu przewidziano m.in. udział w:

 1. warsztatach aktywizujących oraz podnoszących kluczowe kompetencje społeczne np:
  – warsztaty z doradcą zawodowym pt „ Jak skutecznie poszukiwać pracy”,
  – warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnień i równości płci,
  – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej i prowadzenia budżetu domowego.

 2. indywidualnym poradnictwie specjalistycznym:
  – z zakresu doradztwa zawodowego,
  – psychologicznym służącym przywróceniu samodzielności.

 3. grupowej terapii psychospołecznej – asertywność, wydobywanie mocnych stron, sprawy rodzinne.

 4. działaniach środowiskowych:
  – wyjazd edukacyjno – integracyjny dla uczestników i ich otoczenia (członków rodzin).

 5. oraz możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego np:
  – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, magazynier z obsługa wózków widłowych, brukarz, ubijak, obsługa młota pneumatycznego, kucharz itp.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a beneficjenci zakwalifikowani do jego udziału będą otrzymywali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych motywacyjnych.

Osoby zainteresowane szczegółami projektu prosimy o przybycie na spotkanie lub o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (074 8452 – 730).

 

Nabór rekrutacyjny do projektu prowadzić będziemy do 11 kwietnia 2014r.