Dobre Perspektywy 2011

Po raz czwarty dla klientów OPS w Starych Bogaczowicach

W 2011r Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach po raz czwarty realizuje projekt systemowy dla osób korzystających z pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej. Cel główny bieżącej edycji : Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez edukację i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne osób niewydolnych wychowawczo, eliminowanie przeszkód napotykanych przez te osoby w procesie dostępu do praw i usług społecznych oraz zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, co w konsekwencji wspiera prawidłowe funkcjonowanie rodziny i może skutkować zmniejszeniem ilości dzieci z terenu Gminy Stare Bogaczowice umieszczanych w placówkach opiekuńczo wychowawczych

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. w ramach projektu beneficjenci – 6 osób objętych kontraktami socjalnymi – otrzymają wparcie w postaci:

Wsparcia specjalistycznego tj.

  1. Warsztaty wzmacniające i motywujące z doradztwa zawodowego,

  2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
  3. Grupowa rodzinna terapia psychologiczna/psychospołeczna,

  4. Indywidualne konsultacje z psychologiem,

  5. Podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno–zawodowych – szkolenie (21 godzin w tym 2 godz. egzaminu dla 6 osób).

Szkolenia zawodowe – podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych

Przeprowadzenie kursu o charakterze zawodowym –  (91 godz. w tym 2 godz. egzaminu dla 5 osób)

W bieżącej edycji beneficjenci wspólnie z doradcą zawodowym wybiorą jeden z zaproponowanych kursów: pracownik małej gastronomii z minimum sanitarnym i obsługą kas fiskalnych, opiekun/ka do dziecka, ABC prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

Osoby biorące udział w projekcie otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • bezpłatny dowóz na miejsce szkolenia,
  • bufet w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka, ciepły posiłek),
  • zasiłki celowe na czas szkoleń,
  • zaświadczenia o ukończonych kursach.

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z grupy wsparcia dla rodziców, a na zakończenie projektu wezmą udział wraz ze swoimi członkami rodzin w imprezach – środowiskowych scalających rodzinę (wyjazd integracyjny).

W ramach projektu – podobnie jak w ubiegłych latach – doposażony zostanie pokój terapii przy OPS, oraz zatrudniony jest pracownik socjalny, którego wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.