Spotkanie rekrutacyjne do projektu DOBRE PERSPEKTYWY

W dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 10.oo w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Stare Bogaczowice odbyło się spotkanie rekrutacyjne do IV edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY realizowanego przez nasz OPS w ramach POKL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Na spotkanie zaproszono pisemnie 27 osób wytypowanych przez pracowników socjalnych przy konsultacji z pedagogiem szkolnym. O spotkaniu informowały także ulotki – zaproszenia rozwieszone na tablicach ogłoszeń oraz w Urzędzie Gminy. Pomimo akcji promocyjnej spotkanie nie zyskało dużego zainteresowania ze strony klientów OPS. Wzięło w nim udział zaledwie kilka osób. Pracownicy socjalni przedstawili założenia projektu: jego cele, sposób realizacji i przewidywany przebieg szkoleń i zajęć. Szczególnie promowane było nowe działanie w naszym projekcie tj. wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników i ich rodzin realizowany w ramach działań środowiskowych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zyska aprobatę naszych klientów, a osoby, które zdecydują się na udział w tegorocznej edycji będą zadowolone ze spotkań w grupie projektowej gdzie poprzez ciekawe zajęcia zyskają nową wiedzę, nowe doświadczenia i będą mieli okazję do spędzenia ze sobą i swoimi rodzinami naprawdę wspaniałych chwil.